VIDEO CLIP

Việt Nam cam kết phát triển đại dương xanh, bền vững

01/07/22

Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển với sự tham gia của gần 20 nguyên thủ quốc gia, gần 100 bộ trưởng ngoại giao, môi trường, tài nguyên, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan diễn ra từ ngày 27/6- 1/7/2022 tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha. Tại đây, Việt Nam đã khẳng định cam kết chung tay cùng thế giới phát triển đại dương xanh, bền vững.

Tag: HIỆP , Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc , Bồ Đào Nha , Việt Nam đã khẳng định cam kết , về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương , đại dương

Video mới nhất