VIDEO CLIP

Việt Nam là nhà cung cấp xoài lớn thứ 3 cho Hàn Quốc

24/12/22

Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, Việt Nam là thị trường cung cấp xoài lớn thứ 3 cho Hàn Quốc trong 11 tháng của năm 2022, đạt 1,7 nghìn tấn, trị giá 7,4 triệu USD.

Tag: Hàn Quốc , Cục Xuất nhập khẩu , thị trường cung cấp xoài , Hàn Quốc

Video mới nhất