VIDEO CLIP

Việt Nam sẽ mua vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

02/01/22

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn 9629 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về tiêm vắc xin COVID-19, trong đó giao Bộ Y tế có giải pháp đủ vắc xin cho các lứa tuổi, mua vắc xin cho trẻ 5-11 tuổi ngay khi được phê duyệt

Tag: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh , sản xuất vaccine , Bộ Y tế , Bộ Y tế , Bộ trưởng Bộ Y tế , Văn phòng Chính phủ vừa có công 9629 , Thủ tướng về tiêm vắc xin COVID-19 , Bộ Y tế có giải pháp đủ vắc xin , mua vắc xin cho trẻ 5-11 tuổi , phê duyệt , phê duyệt , vắc xin Pfizer được gia hạn , Bộ Y tế , chính phủ , thủ tướng chính phủ , thủ tƯỚNG

Video mới nhất