08:12 01/12/23 Print

Vĩnh Phúc: Chủ trương, chính sách và giải pháp cụ thể, toàn diện để phát triển Nông nghiệp Hữu cơ

Nông nghiệp Hữu cơ là xu thế của thời đại, vì thế Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng đã và đang có nhiều chủ trương, chính sách và giải pháp cụ thể, toàn diện để phát triển phương thức canh tác (sản xuất) này nhằm bảo vệ tài nguyên đất, hệ sinh thái và sức khỏe con người.

 

null

Hội thảo khoa học phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ trương, mục tiêu cụ thể

Thực hiện Nghị định 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Nông nghiệp Hữu cơ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất Nông nghiệp Hữu cơ và theo hướng Hữu cơ giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hàng năm tỉnh hỗ trợ một phần phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học và thảo mộc để khuyến khích nông dân tổ chức sản xuất rau theo hướng hữu cơ, với diện tích khoảng 1.600 ha/năm, nhằm từng bước chuyển đổi phương thức canh tác theo hướng hữu cơ và hữu cơ để tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng phục vụ tiêu dùng đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Qua hơn 02 năm thực hiện, kế hoạch đã đạt được kết quả tương đối khả quan, đã làm thay đổi nhận thức của một bộ phận người sản xuất về phương thức canh tác an toàn, bền vững, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên sản xuất Nông nghiệp Hữu cơ (NNHC) trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế như: Quy mô nhỏ lẻ, chủng loại sản phẩm chưa phong phú, chưa xứng đáng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh…

Xuất phát từ những lý do trên, để sản xuất NNHC trên địa bàn tỉnh phát triển một cách toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, việc xây dựng Đề án “Phát triển Nông nghiệp Hữu cơ và theo hướng hữu cơ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030” là cần thiết để góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, bền vững.

Đề án nêu rõ mục tiêu chung là phát triển NNHC trên cơ sở lựa chọn sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ; áp dụng quy trình sản xuất, chế biến hữu cơ tiên tiến, hiện đại; kiểm soát tốt các nguy cơ mất an toàn thực phẩm nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn cho người sử dụng..., hướng đến phát triển nền nông nghiệp có giá trị tăng cao, bền vững, thân thiện với môi trường.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt khoảng 1% tổng diện tích đất trồng trọt với các cây trồng chủ lực: Lúa, rau các loại, cây ăn quả (chuối, bưởi, thanh long ruột đỏ, ổi, na) - Tỷ lệ sản phẩm thịt lợn, thịt gà hữu cơ đạt khoảng 1,0% tính trên tổng sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh - Diện tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ đạt khoảng 0,5% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản - Đối với sản phẩm dược liệu từ tự nhiên, tỷ lệ sản lượng hữu cơ trên tổng sản lượng đạt khoảng 90%, đối với hình thức thâm canh (sử dụng môi trường rừng để sản xuất) tỷ lệ sản lượng hữu cơ trên tổng sản lượng đạt khoảng 75% - Hiệu quả sản xuất hữu cơ trên một đơn vị diện tích đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản cao hơn khoảng 1,3 lần so với sản xuất phi hữu cơ.

Còn mục tiêu đến năm 2030, diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt khoảng 2% diện tích đất trồng trọt với các cây trồng chủ lực: Lúa, rau các loại, cây ăn quả (chuối, bưởi, thanh long ruột đỏ, ổi, na) - Tỷ lệ sản phẩm thịt lợn, thịt gà hữu cơ đạt khoảng 1,5% tính trên tổng sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh - Diện tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ đạt khoảng 1,0% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản - Đối với sản phẩm dược liệu từ tự nhiên, tỷ lệ sản lượng hữu cơ trên tổng sản lượng đạt khoảng 95%, đối với hình thức thâm canh (sử dụng môi trường rừng để sản xuất) tỷ lệ sản lượng hữu cơ trên tổng sản lượng đạt khoảng 80% - Hiệu quả sản xuất hữu cơ trên một đơn vị diện tích đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản cao hơn khoảng 1,5 lần so với sản xuất phi hữu cơ.

Giải pháp và chính sách khuyến khích phát triển NNHC

Để thực hiện chủ trương và các mục tiêu đề ra, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang có rất nhiều giải pháp, chính sách để khuyến khích phát triển NNHC gồm:

  • Thông tin tuyên truyền:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định pháp luật và các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chứng nhận và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

  • Đào tạo, tập huấn:

- Tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý nông nghiệp từ tỉnh đến cơ sở; lực lượng lao động trong ngành nông nghiệp và các ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan về các kiến thức tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ và quản lý nhà nước về nông nghiệp hữu cơ.

- Đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ, có khả năng làm chủ khoa học, công nghệ, trình độ quản lý kinh tế ở các doanh nghiệp, HTX, THT để phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; Chú trọng công tác nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, tập trung đào tạo nghề sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa đối với lao động trong các doanh nghiệp, HTX.

 - Tổ chức thăm quan, học tập các mô hình, phương pháp sản xuất, chế biến, xúc tiến thương mại và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, (thứ 3 từ phải sang) thăm mô hình trồng lúa hữu cơ của Tập đoàn Quế Lâm

  • Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, công nghệ cao và hoạt động khuyến nông.
  • Xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm.
  • Phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất.
  • Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ và hữu cơ.
  • Vốn và tín dụng: Để thực hiện Đề án đạt hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu đề ra, cần huy động nguồn vốn từ mọi thành phần kinh tế như nguồn vốn từ ngân sách (Trung ương và địa phương), vốn tín dụng đầu tư, vốn từ doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, vốn đầu tư nước ngoài và từ các nguồn huy động hợp pháp khác.
  • Nâng cao quản lý nhà nước về nông nghiệp hữu cơ: Quản lý vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ - Quản lý đầu vào trong sản xuất hữu cơ - Quản lý sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.
  • Cơ chế chính sách:

* Giai đoạn 2023-2025:

- Hỗ trợ 100% kinh phí mở các lớp tập huấn các quy định, quy trình về sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông.

- Hỗ trợ 100% kinh phí để điều tra, khảo sát xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ.

- Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp hữu cơ:

+ Đối với các mô hình sản xuất cây ăn quả: Hỗ trợ 50% chi phí mua phân bón nhưng không quá 20,0 triệu đồng/ha theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

+ Đối với các mô hình sản xuất dược liệu hữu cơ: Hỗ trợ 50% phân bón theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông.

+ Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, tập huấn hội nghị tổng kết mô hình theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông.

+ Hỗ trợ 100% chi phí cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ theo Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 19/8/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ.

- Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ:

+ Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ: Hỗ trợ 50% chi phí mua giống, phân bón theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông. Định mức vật tư tính theo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương.

+ Sản xuất rau quả theo hướng hữu cơ: Hỗ trợ 50% chi phí mua phân bón nhưng không quá 10,0 triệu đồng/ha theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

+ Chăn nuôi lợn thịt theo hướng hữu cơ: Hỗ trợ 50% chi phí thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học, vacxin theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông. Định mức vật tư tính theo Quyết định số 663/QĐ-BNNKN ngày 03/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương.

+ Chăn nuôi gà thịt theo hướng hữu cơ: Hỗ trợ 50% chi phí mua giống, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học, vacxin theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông. Định mức vật tư tính theo Quyết định số 663/QĐ-BNN-KN ngày 03/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương.

- Hỗ trợ xây dựng các chuỗi liên kết hợp tác sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ: Thực hiện theo Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 30 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Hỗ trợ thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp hữu cơ: Thực hiện theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.

* Giai đoạn 2026-2030:

Tiếp tục vận dụng thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ, Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời căn cứ các cơ chế, chính sách mới ban hành của Trung ương tiếp tục rà soát, xây dựng trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách đặc thù của Tỉnh về phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh.

  • Tăng cường hợp tác Quốc tế trong sản xuất NNHC và theo hướng hữu cơ.

Hà Dũng

 

 

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Vĩnh Phúc: Chủ trương, chính sách và giải pháp cụ thể, toàn diện để phát triển Nông nghiệp Hữu cơ

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Đam mê với nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn

Đam mê với nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn

Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn cho sức khỏe…

Quảng Nam phát triển chuỗi nông nghiệp xanh

Quảng Nam phát triển chuỗi nông nghiệp xanh

Nâng cao năng lực của hợp tác xã là mấu chốt để chuyển đổi từ nền nông nghiệp manh mún,…

 Nông nghiệp hữu cơ - Hướng đi bền vững

Nông nghiệp hữu cơ - Hướng đi bền vững

Những ngày cận Tết, về vùng nông thôn trong tỉnh mới thấy hết không khí nhộn nhịp, hối hả của…

250.000 USD hỗ trợ thúc đẩy thương mại nông nghiệp hữu cơ

250.000 USD hỗ trợ thúc đẩy thương mại nông nghiệp hữu cơ

Trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Australia và Việt Nam đã trở thành đối tác và bạn…

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Với mục tiêu xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với tiêu thụ trên cơ sở lựa…

Trong năm 2023 ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương đã triển khai 5 mô hình sản xuất hữu cơ

Trong năm 2023 ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương đã triển khai 5 mô hình sản xuất hữu cơ

Trong năm 2023, ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương đã triển khai 5 mô hình trồng bưởi, rau ăn lá,…

Chăn nuôi hữu cơ, an toàn dịch bệnh

Chăn nuôi hữu cơ, an toàn dịch bệnh

Trong điều kiện dịch bệnh đang hoành hành thì chăn nuôi an toàn sinh học (ATSH), hữu cơ là hướng…

Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã không còn xa lạ với người nông dân cả nước nói chung và…

Nông dân với nông sản hữu cơ, OCOP

Nông dân với nông sản hữu cơ, OCOP

Từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ,…

Mở rộng 3 giải pháp phát triển nông nghiệp

Mở rộng 3 giải pháp phát triển nông nghiệp

Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng sinh thái đặc trưng, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng…

Tin mới cập nhật

Đến năm 2030, thị trường Chăm sóc da Hữu cơ sẽ cán mốc 21,16 tỷ USD

Đến năm 2030, thị trường Chăm sóc da Hữu cơ sẽ cán mốc 21,16 tỷ USD

Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất của Skyquest, quy mô thị trường Chăm sóc da Hữu cơ toàn cầu…

Giảm dấu chân carbon trong chăn nuôi: Thức ăn sạch, hệ thống xử lý chất thải tuần hoàn là kim chỉ nam (phần 2)

Giảm dấu chân carbon trong chăn nuôi: Thức ăn sạch, hệ thống xử lý chất thải tuần hoàn là kim chỉ nam (phần 2)

Sử dụng các loại phụ gia trong thức ăn chăn nuôi để giảm phát thải trong chính đàn gia súc,…

Tiết kiệm thời gian cho bà nội trợ, tận dụng ủ phế phẩm làm phân bón Hữu cơ nhờ mô hình Farm to Table

Tiết kiệm thời gian cho bà nội trợ, tận dụng ủ phế phẩm làm phân bón Hữu cơ nhờ mô hình Farm to Table

Với mô hình Farm to Table (từ nông trại đến bàn ăn), các bà nội trợ sẽ tiết kiệm được…

Giảm dấu chân carbon: Cả xã hội đang vào cuộc (phần 1)

Giảm dấu chân carbon: Cả xã hội đang vào cuộc (phần 1)

Dấu chân carbon là tổng lượng phát thải khí nhà kính xuất phát từ quá trình sản xuất, sử dụng…

Truy xuất nguồn gốc - câu chuyện Hữu cơ kết dính người tiêu dùng với sản phẩm Hữu cơ

Truy xuất nguồn gốc - câu chuyện Hữu cơ kết dính người tiêu dùng với sản phẩm Hữu cơ

Nature Bio Foods, một trong những nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm Hữu cơ hàng đầu thế giới đã…

Khó khăn trong xử lý rác thải Hữu cơ: Đến người Mỹ cũng chậm “tiến độ”

Khó khăn trong xử lý rác thải Hữu cơ: Đến người Mỹ cũng chậm “tiến độ”

Bang California (Mỹ) có kế hoạch lớn để biến chất thải Hữu cơ thành nhiên liệu, nhưng lại chậm hơn…

Hội chợ Biofach và Vivaness 2024: Hợp tác để hướng tới tương lai

Hội chợ Biofach và Vivaness 2024: Hợp tác để hướng tới tương lai

Hội chợ Thương mại Hàng đầu Thế giới về Thực phẩm Hữu cơ (Biofach) và Hội chợ Thương mại Quốc…

Triển khai các hoạt động tại Chi hội Nông nghiệp Hữu cơ trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Triển khai các hoạt động tại Chi hội Nông nghiệp Hữu cơ trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Ngày 19/02/2024, Thường trực Chi hội Nông nghiệp Hữu cơ Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên đã tổ chức hội…

Hợp chất Hữu cơ trong cây có thể giải được nỗi lo của hàng triệu người đeo kính áp tròng

Hợp chất Hữu cơ trong cây có thể giải được nỗi lo của hàng triệu người đeo kính áp tròng

Hydroquinine, một hợp chất Hữu cơ được tìm thấy trong một số loại cây, có thể là giải pháp khử…

Khai phá tiềm năng của canh tác Hữu cơ: Đổi mới và thực hành tốt tại quốc gia số 1 thế giới về nhà sản xuất Hữu cơ

Khai phá tiềm năng của canh tác Hữu cơ: Đổi mới và thực hành tốt tại quốc gia số 1 thế giới về nhà sản xuất Hữu cơ

(Ấn Độ) Lĩnh vực canh tác Hữu cơ đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng, tập trung vào sức khỏe…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang là tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc nước ta, có diện tích khoảng 5.870 km²…

Thái Nguyên: Khai mạc Mùa du lịch 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”

Thái Nguyên: Khai mạc Mùa du lịch 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”

Tối 11/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức chương trình khai…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên: Nông nghiệp hữu cơ được ưu tiên số một

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên: Nông nghiệp hữu cơ được ưu tiên số một

Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên mong muốn có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, tư vấn đào tạo,…

Phân bón Bình Điền 2 Phong