VIDEO CLIP

Xây dựng Nghị định quản lý sử dụng nhãn hiệu Gạo Việt Nam

20/10/21

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo và kiến nghị đối với quản lý sử dụng Nhãn hiệu Gạo Việt Nam/Vietnam Rice.

Tag: Thời sự , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Thủ tướng Chính phủ , Nhãn hiệu Gạo Việt Nam , Vietnam Rice

Video mới nhất