VIDEO CLIP

Xuất khẩu cá tra đạt hơn 2 tỷ USD

29/10/22

Xuất khẩu cá tra trong tháng 10/2022 ước đạt 183 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm lên 2,06 tỷ USD, tăng 76,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tag: xuất khẩu cá tra , giá trị xuất khẩu , kim ngạch xuất khẩu , Trung Quốc và Hong Kong , Thị trường EU , xuất khẩu cá tra Việt Nam

Video mới nhất