09:07 04/07/22 Print

Cả nước có trên 1.300 khu, điểm du lịch nông thôn

Ở mỗi vùng, miền sinh thái khác nhau, có những thế mạnh để phát triển du lịch nông thôn dựa trên đặc điểm địa lý, sinh thái, văn hóa và dân tộc…

Việt Nam với đặc trưng là đất nước nông nghiệp, gắn với nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc được tổ chức quanh năm, chính vì vậy, trong những năm qua, nhiều điểm đến du lịch nông thôn trên cả nước được hình thành từ những giá trị đặc sắc, mang đậm dấu ấn của văn hóa, sinh thái vùng miền.

Nhiều sản phẩm du lịch mang đặc trưng văn hóa sinh thái nông nghiệp độc đáo, chất lượng đã được khai thác đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách.

Mỗi tỉnh có 1 điểm du lịch nông thôn

Ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cho biết, theo thống kê từ các địa phương, hiện cả nước có trên 1.300 khu, điểm du lịch thuộc các địa phương quản lý; trong đó có khoảng 70% là các điểm du lịch thuộc khu vực nông thôn.

Lễ hội Tịch Điền (tỉnh Hà Nam) - một lễ hội giàu tính nhân văn, đề cao tinh thần trọng nông, đánh thức đất đai, cầu mùa màng bội thu... Ảnh: Mai Chiến

Ở mỗi vùng, miền sinh thái khác nhau, có những thế mạnh để phát triển du lịch nông thôn dựa trên đặc điểm địa lý, sinh thái, văn hóa và dân tộc. Vùng miền núi phía Bắc với 32 dân tộc cư trú xen kẽ, mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa tiêu biểu, đặc sắc riêng, do đó du lịch cộng đồng gắn với tham quan, trải nghiệm văn hóa của các dân tộc vùng cao, trải nghiệm các lễ hội và văn hóa dân gian, thưởng ngoạn vẻ đẹp tự nhiên của núi, rừng... là thế mạnh.

Với vùng Đồng bằng sông Hồng, gắn liền với các giá trị văn hóa lúa nước, văn hóa làng xã Bắc Bộ, với các làng cổ, các làng nông nghiệp truyền thống, vì vậy thế mạnh là phát triển du lịch nông thôn gắn với làng nghề truyền thống, gắn với cảnh quan vùng nông thôn, du lịch nông nghiệp.

Vùng Bắc Trung Bộ là vùng đất địa linh nhân kiệt, gắn với nhiều vương triều trong lịch sử Việt Nam và các nhân vật danh nhân văn hóa, lịch sử, bởi thế phát triển du lịch biển đảo và các loại hình du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch làng nghề truyền thống là thế mạnh.

Còn vùng Nam Trung Bộ có thế mạnh về du lịch biển, đảo và du lịch sinh thái. Vùng Tây Nguyên có thế mạnh về du lịch cộng đồng trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa độc đáo của các buôn, làng dân tộc thiểu số, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, du lịch gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Vùng Đông Nam Bộ có thế mạnh về phát triển du lịch sinh thái cộng đồng trải nghiệm tại các nông trại miệt vườn với các vườn cây ăn trái đặc sản, du lịch trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về du lịch trải nghiệm cảnh quan sông nước, du lịch gắn với các làng nghề truyền thống.

Theo ông Anh, để phát triển du lịch nông thôn thành một ngành kinh tế ở nông thôn trong giai đoạn 2021 - 2025, trong dự thảo “Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025” đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành đã xác định rõ mục tiêu phát triển.

Cụ thể, đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị và phát triển bền vững.

Phấn đấu đến năm 2025, mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 1 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương. 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Ngoài ra, ít nhất có 80% sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó, ít nhất 50% dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch nông thôn được số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số.

Bên cạnh đó, 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch.

“Mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng du lịch xây dựng ít nhất 1 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù; 70% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch; đồng thời xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm du lịch nông thôn trên toàn quốc”, ông Anh nói.

Nhiều chính sách phát triển du lịch nông thôn

Chia sẻ về những cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy du lịch nông thôn, ông Anh bộc bạch, hiện nay chúng ta đã có những chính sách trực tiếp và gián tiếp để hỗ trợ thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn, như: Trong khuôn khổ Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020, đã có một số hoạt động tác động thúc đẩy du lịch nông thôn thông qua nhiệm vụ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, khuyến khích phát triển mỗi làng một nghề. Trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020, dịch vụ du lịch nông thôn là một nhóm sản phẩm của Chương trình, do đó đã được quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển.

Điểm nhảy dù ở Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) - nơi đây thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm. Ảnh: Mai Chiến

Từ nguồn vốn của Chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch giai đoạn 2010 - 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, từ năm 2011 - 2020, Chính phủ đã hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch với kinh phí là khoảng 10.200 tỷ đồng, ngân sách các tỉnh, thành phố cũng bổ sung vào nguồn đối ứng đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch khoảng gần 300 - 350 tỷ đồng/năm.

Chính sách ưu đãi đầu tư, tín dụng cho du lịch nông thôn, chủ yếu thực hiện lồng ghép thông qua chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

“Ngoài ra, một số địa phương đã ban hành chính sách đặc thù riêng để hỗ trợ các hộ dân làm du lịch cộng đồng,… Do đó, du lịch nông thôn trong thời gian qua đã từng bước phát triển, góp phần quan trọng để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn”, ông Anh nhấn mạnh.

Để phát triển du lịch nông thôn trong thời gian tới, ông Anh cho rằng, chúng ta cần tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển du lịch nông thôn; trong đó chú trọng xây dựng định hướng phát triển du lịch nông thôn, thúc đẩy liên kết nông thôn - đô thị trong phát triển du lịch, xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí, định mức kỹ thuật về du lịch nông thôn.

Rà soát, bổ sung các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển du lịch nông thôn, xây dựng hệ thống công cụ giám sát và hướng dẫn thực hiện quy trình đánh giá chất lượng điểm du lịch nông thôn, dịch vụ du lịch nông thôn; hướng dẫn thực hiện việc công nhận khu, điểm du lịch nông thôn.

Ngoài ra, huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển du lịch nông thôn. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức về du lịch nông thôn. Bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao năng lực cho lao động du lịch nông thôn.

Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông thôn. Tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế về phát triển du lịch nông thôn.

Mai Chiến

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Phát triển mô hình làng nghề gắn với du lịch nông thôn

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Thứ vứt đi hoặc cho bò ăn giờ được săn lùng vì có quá nhiều công dụng quý

Thứ vứt đi hoặc cho bò ăn giờ được săn lùng vì có quá nhiều công dụng quý

Lõi ngô là một phế phẩm nông nghiệp trước kia thường bị vứt đi hoặc cho bò ăn, nhưng giờ…

Hỗ trợ chuẩn hóa các sản phẩm OCOP theo hướng sản xuất hàng hóa đạt chất lượng cao

Hỗ trợ chuẩn hóa các sản phẩm OCOP theo hướng sản xuất hàng hóa đạt chất lượng cao

Phú Thọ - Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn huyện Cẩm Khê phát huy lợi thế đã…

Phú Bình: 2000 cây xanh được trồng trong lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

Phú Bình: 2000 cây xanh được trồng trong lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

Thái Nguyên - Sáng 1-2, tại Nhà văn hóa xóm La Đuốc, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, 2000 cây…

Gửi tiết kiệm tại quầy KienlongBank nhận ngay lì xì tiền mặt may mắn

Gửi tiết kiệm tại quầy KienlongBank nhận ngay lì xì tiền mặt may mắn

Với mong muốn gửi trao tới khách hàng may mắn, tài lộc trong năm mới, Ngân hàng TMCP Kiên Long…

Hồ Gươm lung linh đêm hội

Hồ Gươm lung linh đêm hội

Nhiếp ảnh gia Kinh Quốc đã ghi lại Hồ Gươm lung linh đêm hội. Tháp Rùa, Cầu Thê Húc tỏa…

Hồ Gươm, Tháp Rùa linh thiêng, cổ kính dưới góc máy độc đáo của nhiếp ảnh gia Hồng Vĩnh

Hồ Gươm, Tháp Rùa linh thiêng, cổ kính dưới góc máy độc đáo của nhiếp ảnh gia Hồng Vĩnh

Với nhiều góc máy độc đáo, nhiếp ảnh gia Hồng Vĩnh đã đưa người xem tới nhiều cung bậc cảm…

Người dân đổi đời nhờ trồng đào bán dịp Tết Nguyên đán

Người dân đổi đời nhờ trồng đào bán dịp Tết Nguyên đán

Vĩnh Phúc – Người dân ở phường Tiền Châu, thành phốPhúc Yên có thu nhập ổn định hơn nhờ bán…

Làng hoa Tây Tựu vào vụ Tết Nguyên đán 2023

Làng hoa Tây Tựu vào vụ Tết Nguyên đán 2023

Hà Nội - Những ngày này, người dân làng hoa Tây Tựu đang tất bật chăm sóc các loại hoa,…

Làng cung cấp hoa lớn nhất Hà Nội khóc dở vì hoa

Làng cung cấp hoa lớn nhất Hà Nội khóc dở vì hoa "cười" sớm trước Tết

Cả một năm công sức vun trồng trông chờ vào dịp Tết của những người nông dân trồng hoa có…

Cả nước có 5 tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Cả nước có 5 tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Đến hết năm 2022, cả nước có 6.009/8.225 xã (73,06%) đạt chuẩn NTM; 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58…

Tin mới cập nhật

Thứ vứt đi hoặc cho bò ăn giờ được săn lùng vì có quá nhiều công dụng quý

Thứ vứt đi hoặc cho bò ăn giờ được săn lùng vì có quá nhiều công dụng quý

Lõi ngô là một phế phẩm nông nghiệp trước kia thường bị vứt đi hoặc cho bò ăn, nhưng giờ…

Thêm 23 công ty Việt Nam được xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc

Thêm 23 công ty Việt Nam được xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc

Sau những động thái về mở cửa các cửa khẩu tại vùng biên cùng với đó Trung Quốc hiện là…

Ngư dân nhiều nơi ở miền Trung trúng đậm “lộc biển” đầu xuân        

Ngư dân nhiều nơi ở miền Trung trúng đậm “lộc biển” đầu xuân        

Từ ngày 1/2 đến 3/2, thời tiết ấm hơn giúp ngư dân Quảng Trị, Quảng Ngãi đi chuyến biển đầu…

Tuyên Quang: Khẩn trương gieo cấy, cung ứng vật tư kịp thời cho 18.000 ha lúa vụ xuân

Tuyên Quang: Khẩn trương gieo cấy, cung ứng vật tư kịp thời cho 18.000 ha lúa vụ xuân

Vụ xuân 2023 tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương gieo cấy 18.000 ha, tập huấn kỹ thuật sản xuất, cung…

Buôn Ma Thuột - điểm đến của cà phê thế giới

Buôn Ma Thuột - điểm đến của cà phê thế giới

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 với chủ đề “Buôn Ma Thuột - điểm đến của…

EU xây ‘Đài quan sát nông thôn’: Có mọi thông tin chỉ bằng một cú nhấp chuột

EU xây ‘Đài quan sát nông thôn’: Có mọi thông tin chỉ bằng một cú nhấp chuột

“Đài quan sát nông thôn” sẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm mọi thông tin về các vùng nông thôn…

Hà Nội tích cực mở rộng sản xuất nông nghiệp xanh

Hà Nội tích cực mở rộng sản xuất nông nghiệp xanh

Hà Nội – Thời gian qua, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn TP. Hà Nội đang phát…

Xây dựng Vĩnh Phúc thành một tỉnh giàu đẹp văn minh

Xây dựng Vĩnh Phúc thành một tỉnh giàu đẹp văn minh

Ngày 3/2, tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam…

Nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế

Nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế

An Giang - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh An Giang khẳng định nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ giúp…

Nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn rất tiềm năng trong phát triển kinh tế nông nghiệp  

Nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn rất tiềm năng trong phát triển kinh tế nông nghiệp  

Những sản phẩm nông nghiệp hữu cơ thân thiện với môi trường ngày càng được nhiều người tiêu dùng đón…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc vừa ghi nhận một người đàn ông dương tính với ARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với vợ là…

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cũng đưa ra cảnh báo thu hồi các sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty…

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Công an thị trấn Tam Đảo giải quyết đơn tố cáo của công dân về hành vi có dấu hiệu…