VIDEO CLIP

Kết nối chuỗi sản xuất ở “vùng xanh”

14/09/21

Sau khi tiếp nhận chỉ thị mới của Thành phố, các huyện ngoại thành - “vùng xanh” của Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch để khôi phục sản xuất và xây dựng lại chuỗi kết nối, tiêu thụ nông sản, góp phần tiếp sức cho các quận nội thành - “vùng đỏ” yên tâm

Tag: Thời sự , vùng xanh , Chính phủ , Chỉ thị 16 , huyện Sóc Sơn , Chi hội Phụ nữ thôn Hoa Sơn , Hội nông dân xã Nam Sơn

Video mới nhất