VIDEO CLIP

Phân bón Lúa xanh - Chắc hạt 2Phong giúp mô hình Tôm - Lúa đạt hiệu quả cao

23/08/23

Mô hình canh tác Tôm – Lúa được xác định là mô hình đặc trưng và thích hợp của vùng đất nhiễm mặn, vì thế cần phải có những loại phân bón chuyên dùng để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Để đáp ứng nhu cầu của người dân ở vùng đất nhiễm mặn, phân bón 2Phong đã cung cấp cho bà con 2 loại phân bón Lúa xanh và Chắc hạt để đảm bảo những vụ mùa bội thu.

Tag: 2Phong , 2Phong

Video mới nhất