VIDEO CLIP

70% hoa địa lan Đà Lạt nở sớm khiến nông dân lo lắng

07/01/22

Mặc dù còn vài tuần nữa mới đến cao điểm tiêu thụ chính của hoa địa lan để phục vụ dịp tết nhưng hiện tại, nhiều nhà vườn ở Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, hoa địa lan đang nở rộ. Tại các vùng ven của thành phố Đà Lạt, nơi có truyền thống trồng địa lan thuộc các xã Xuân Trường, Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, phần lớn các vườn địa lan đã nở hơn 70%, khiến nông dân lo lắng.

Tag: Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , TAP , Đà Lạt (Lâm Đồng) , địa lan , thành phố Đà Lạt, , ườn địa lan đã nở hơn 70%

Video mới nhất