15:02 01/02/22 Print

Bội thu từ cánh đồng mẫu lớn

Hơn 10 năm qua, chủ trương tích tụ ruộng đất, hình thành những cánh đồng mẫu lớn đã tạo ra một diện mạo mới cho vùng nông thôn. Đó là cơ hội để cơ giới hóa nông nghiệp, hình thành chuỗi liên kết nâng giá trị nông sản, giá trị tài nguyên đất.

Nhiều mô hình hiệu quả

An Giang là một trong những tỉnh đi đầu và là tỉnh thành công nhất trong xây dựng và phát triển các “Cánh đồng lớn”. Tham gia mô hình “Cánh đồng lớn”, trong năm 2020, đã có 42 doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ lúa cho nông dân thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc ký hợp đồng với từng hộ dân trên diện tích 40.802ha, đạt 6,65% diện tích gieo trồng lúa cả tỉnh.

Mô hình “Cánh đồng lớn” tạo điều kiện cho việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến làm tăng năng suất, đồng thời giảm chi phí sản xuất, nhờ đó, lợi nhuận thu được từ mô hình cánh đồng mẫu lớn cao hơn so với ngoài mô hình từ 2,2-7,5 triệu đồng/ha.

Còn tại Nghệ An, đến nay, toàn tỉnh đã có 75 trang trại ứng dụng công nghệ cao với diện tích 380,03ha; 160 gia trại ứng dụng công nghệ cao với diện tích 154,6ha; 21 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất với diện tích 3.202,3ha.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có 7.958 hộ nông dân tích tụ ruộng đất được từ 2 ha trở lên với tổng diện tích hơn 28.435ha, trong đó có 467 hộ nông dân ứng dụng công nghệ cao sản xuất với diện tích 2.380ha…


Tại Thái Bình, đến nay, đã có hơn 200 hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm cho các hộ thành viên với hơn 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tổng diện tích gieo trồng có hợp đồng liên kết khoảng 14.000ha (vụ Xuân, vụ Mùa, vụ Đông) gồm: liên kết sản xuất lúa giống khoảng 3.000ha, liên kết sản xuất lúa thương phẩm khoảng 6.000ha, liên kết sản xuất cây màu khoảng 5.000ha (khoai tây, ngô ngọt, bí, ớt, dưa, rau xuất khẩu...).

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, thời gian qua, hệ thống pháp luật về đất đai từng bước được hoàn thiện, đã có những cải cách, đổi mới, giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến đất đai; khẳng định chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, từng bước mở rộng các quyền của người sử dụng đất.

Các chính sách về đất đai thời gian gần đây đã khắc phục được nhiều hạn chế của việc sử dụng đất nông nghiệp như: Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, trong đó kể cả diện tích vượt hạn mức giao đất; Cho phép chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Những thay đổi này đã tạo điều kiện thúc đẩy người sử dụng đất mở rộng sản xuất, khuyến khích nông dân gắn bó, yên tâm đầu tư lâu dài vào sản xuất nông nghiệp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội.

Các quyền của người sử dụng đất được mở rộng, được Nhà nước bảo đảm thực hiện, tạo điều kiện để người sử dụng đất gắn bó hơn với đất đai; người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh… từ đó thúc đẩy nhanh quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, pháp luật về đất đai còn có một số hạn chế cần được tiếp tục hoàn thiện để thúc đẩy phát triển bền vững thị trường quyền sử dụng đất nói riêng, thị trường bất động sản nói chung, để người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận đất đai thuận lợi, khả thi hơn trong đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Các chính sách về đất nông nghiệp vẫn còn bị bó hẹp do chưa có cơ chế thúc đẩy hoạt động thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp mà ở đó cho phép người có nhu cầu có thể nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp dễ dàng hơn theo cơ chế thị trường.

Việc quy định hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa, nếu không trực tiếp sản xuất nông nghiệp hoặc đất nông nghiệp trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu rừng đó dẫn đến chưa khuyến khích quá trình tích tụ, tập trung đất đai của hộ sản xuất hàng hóa lớn….

Để những cánh đồng mẫu lớn “cất cánh”

Theo Bộ NN&PTNN, trên cơ sở tổng kết các mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất ở một số địa phương cho thấy, việc tích tụ, tập trung đất nông nghiệp thời gian tới cần đảm bảo một số nguyên tắc như: Tích tụ, tập trung đất nông nghiệp phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, đặc biệt là của người dân; ưu tiên các hình thức tập trung đất trong đó bảo đảm người dân không mất quyền sử dụng đất, sử dụng đất hiệu quả cả về kinh tế, xã hội và môi trường, Nhà nước hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ có liên quan một cách đầy đủ và thuận lợi nhất.

Đặc biệt, việc tích tụ, tập trung đất nông nghiệp phải dựa trên cơ sở tự nguyện; phải phù hợp với điều kiện về đất đai, địa hình, khí hậu thực tế từng vùng, từng địa phương; phải theo quy hoạch, định hướng phát triển nền nông nghiệp hiện đại, tăng hiệu quả sử dụng đất với quy mô, hình thức sản xuất phù hợp, gắn với quá trình chuyển đổi cơ cấu lao động - việc làm trong nông nghiệp, nông thôn; gắn với nhu cầu của thị trường và năng lực sản xuất từng vùng, từng khu vực, từng địa phương.

Đến tháng 7/2021, cả nước có 2.788 xã đã tiến hành dồn điền, đổi thửa với tổng diện tích 790.000ha, tăng 96.300ha so với năm 2016; xây dựng được 1.660 cánh đồng mẫu lớn tại 1.051 xã với sự tham gia của 327.326 hộ dân...

Lấy ý kiến một số chuyên gia, địa phương để phục vụ sửa đổi bổ sung Luật Đất đai, mới đây tại Hội thảo Khoa học về khuyến nghị chính sách, pháp luật đất đai về tập trung tích tụ đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung do Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức, Phó Tổng Cục trưởng Mai Văn Phấn đặt vấn đề để tháo gỡ tích tụ ruộng đất, trong đó nhấn mạnh, cần hoàn thiện các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện các chính sách chuyển mục đích sử dụng đất và quản lý sử dụng đất trồng lúa; quy định cơ chế hỗ trợ để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp có mặt bằng sản xuất.

Đồng thời, có chính sách pháp luật về thuế, tiền thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy định cụ thể phương thức, trình tự, trách nhiệm tổ chức thực hiện và sự tham gia của các bên có liên quan trong quá trình tập trung, tích tụ đất nông nghiệp; bổ sung cơ chế thúc đẩy phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp phát triển minh bạch; thiết lập cơ chế tạo quỹ đất để phục vụ cho phát triển nông nghiệp tập trung, quy mô lớn.

Theo TNMT

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Bội thu từ cánh đồng mẫu lớn

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Hà Nội đặt chất lượng sản phẩm OCOP lên hàng đầu, không chạy theo số lượng

Hà Nội đặt chất lượng sản phẩm OCOP lên hàng đầu, không chạy theo số lượng

Là địa phương có số lượng sản phẩm OCOP đứng đầu cả nước, nhưng Hà Nội xác định không chạy…

Chuyến công tác đặc biệt của Chủ tịch Hà Phúc Mịch tại TP. Hồ Chí Minh

Chuyến công tác đặc biệt của Chủ tịch Hà Phúc Mịch tại TP. Hồ Chí Minh

TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động…

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Cần xây dựng văn hóa cà phê để dẫn dắt ngành hàng nâng cao giá trị

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Cần xây dựng văn hóa cà phê để dẫn dắt ngành hàng nâng cao giá trị

Tại Hội thảo “Xây dựng chuỗi ngành hàng cà phê Việt Nam chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh…

Thành lập Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk: Để ‘Vua trái cây' phát triển bền vững

Thành lập Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk: Để ‘Vua trái cây' phát triển bền vững

Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk sẽ là một nhân tố quan trọng cùng với Bộ NN&PTNT xây dựng,…

Chung tay sát cánh vì sự phát triển Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam

Chung tay sát cánh vì sự phát triển Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam

Sự tăng cường hợp tác giữa Viện Môi trường Nông nghiệp (thuộc Bộ NN&PTNT) và Hiệp hội Nông nghiệp Hữu…

Tập đoàn Quế Lâm sẽ góp phần thay đổi nền nông nghiệp hữu cơ Lào

Tập đoàn Quế Lâm sẽ góp phần thay đổi nền nông nghiệp hữu cơ Lào

Cùng nhau phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trên đất Lào là những nội dung chính…

Hợp tác xã nông nghiệp phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm

Hợp tác xã nông nghiệp phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm

Thái Nguyên hiện nay có hơn 500 HTX nông nghiệp với nhiều ngành nghề sản xuất, trong đó có nhiều…

Hợp lực phát triển Nông nghiệp Hữu cơ

Hợp lực phát triển Nông nghiệp Hữu cơ

Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường và Viện trưởng Mai Văn Trịnh thống nhất: Trong thời gian sớm nhất, hai đơn…

Kinh tế khó khăn, thị trường hữu cơ Vương quốc Anh vẫn đạt doanh thu kỷ lục: Xu thế không thể khác

Kinh tế khó khăn, thị trường hữu cơ Vương quốc Anh vẫn đạt doanh thu kỷ lục: Xu thế không thể khác

Năm 2022 là năm khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, nhưng thị trường hữu cơ Vương quốc…

Siêu ‘Chiến lược nông nghiệp điện tử' sẽ thay đổi diện mạo nền nông nghiệp Indonesia

Siêu ‘Chiến lược nông nghiệp điện tử' sẽ thay đổi diện mạo nền nông nghiệp Indonesia

Sự hợp tác giữa FAO và Bộ Nông nghiệp Indonesia sẽ đẩy nhanh sự phát triển của nền nông nghiệp…

Tin mới cập nhật

Tận dụng tốt chất thải chăn nuôi có thể thay thế 70% lượng phân hóa học

Tận dụng tốt chất thải chăn nuôi có thể thay thế 70% lượng phân hóa học

Nếu có phương pháp xử lý và tận dụng tốt chất thải chăn nuôi, có thể đáp ứng thay thế…

Xuất khẩu hồ tiêu số 1 thế giới, nhưng Việt Nam mới khai thác được 40-50% tiềm năng

Xuất khẩu hồ tiêu số 1 thế giới, nhưng Việt Nam mới khai thác được 40-50% tiềm năng

Là nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, nhưng Việt Nam mới chỉ khai thác được 40 -…

Hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại: Chìa khoá để đáp ứng các yêu cầu của thị trường khó tính

Hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại: Chìa khoá để đáp ứng các yêu cầu của thị trường khó tính

Hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại áp dụng công nghệ chuỗi khối sẽ giúp ích rất…

Quy trình sản xuất lúa hữu cơ được camera ghi lại người tiêu dùng có thể kiểm chứng

Quy trình sản xuất lúa hữu cơ được camera ghi lại người tiêu dùng có thể kiểm chứng

Quy trình sản xuất lúa hữu cơ được camera ghi lại và lưu trữ theo thời gian thực về toàn…

Tối ưu hóa sử dụng phân bón, dùng phân hữu cơ sẽ giúp EU giảm sự phụ thuộc vào khí đốt

Tối ưu hóa sử dụng phân bón, dùng phân hữu cơ sẽ giúp EU giảm sự phụ thuộc vào khí đốt

Liên minh châu Âu đang nỗ lực xây dựng “Đài quan sát thị trường phân bón” để giải quyết những…

Thu nhập tiền tỷ nhờ trồng rau má hướng theo hữu cơ tại xã Yên Thắng

Thu nhập tiền tỷ nhờ trồng rau má hướng theo hữu cơ tại xã Yên Thắng

Với lợi thế thổ nhưỡng thuận lợi, cây rau má được trồng hướng theo hữu cơ đã trở thành rau…

Phát triển du lịch nông nghiệp để khai thác nâng cao giá trị nông nghiệp tại Thủ đô

Phát triển du lịch nông nghiệp để khai thác nâng cao giá trị nông nghiệp tại Thủ đô

Hà Nội - Thủ đô đang phát triển du lịch nông nghiệp đặc biệt là các sản phẩm du lịch…

Hà Nội đặt chất lượng sản phẩm OCOP lên hàng đầu, không chạy theo số lượng

Hà Nội đặt chất lượng sản phẩm OCOP lên hàng đầu, không chạy theo số lượng

Là địa phương có số lượng sản phẩm OCOP đứng đầu cả nước, nhưng Hà Nội xác định không chạy…

Chuyến công tác đặc biệt của Chủ tịch Hà Phúc Mịch tại TP. Hồ Chí Minh

Chuyến công tác đặc biệt của Chủ tịch Hà Phúc Mịch tại TP. Hồ Chí Minh

TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động…

100 triệu tấn thực phẩm bị lãng phí mỗi năm, người Mỹ quyết bảo vệ giá trị của ‘nguồn sống’

100 triệu tấn thực phẩm bị lãng phí mỗi năm, người Mỹ quyết bảo vệ giá trị của ‘nguồn sống’

Một công ty tại Mỹ đang cung cấp nhiều giải pháp toàn diện giúp ngăn ngừa lãng phí thực phẩm…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc vừa ghi nhận một người đàn ông dương tính với ARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với vợ là…

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cũng đưa ra cảnh báo thu hồi các sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty…

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Công an thị trấn Tam Đảo giải quyết đơn tố cáo của công dân về hành vi có dấu hiệu…