VIDEO CLIP

Cảng cá bồi lắng ảnh hưởng đến việc ra vào tàu thuyền của ngư dân

05/05/22

Những năm qua, tại các cảng cá lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bị bồi lắng nghiêm trọng nhưng chưa được nạo vét, nhiều tàu thuyền mắc cạn không thể ra khơi do phụ thuộc vào mức nước, điều này đã làm ảnh hưởng đến việc ra vào bến của tàu thuyền. Mong muốn của ngư dân là sớm triển khai dự án nạo vét luồng, lạch để ngư dân yên tâm ra khơi, bám biển.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38 , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Rau quả Việt Nam , UBND tỉnh Thanh Hóa , hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh , tỉnh Thanh Hóa , HIỆP , Hiệp , tỉnh Thanh Hóa , địa bàn tỉnh

Video mới nhất