00:11 20/11/23 Print

Chi cục Trồng trọt và BVTV phát huy vai trò tham mưu, đề xuất phát triển sản xuất NNHC trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, chỉ đạo của UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PTNT tỉnh, những năm qua, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh đã nỗ lực phát huy vai trò tham mưu, đề xuất các chính sách, giải pháp đi đôi với tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất NNHC trên địa bàn tỉnh, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

null

TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội NNHC Việt Nam (thứ ba từ phải sang) và lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh, lãnh đạo Chi cục TT-BVTV, Trung tâm Khuyến nông, Hội NNHC tỉnh thăm mô hình dự án sản xuất bưởi hữu cơ Thái Long, TP. Tuyên Quang. Ảnh Việt Hải

Phối hợp triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển sản xuất NNHC

Là cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp - PTNT tỉnh, cùng với việc thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở để HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các chính sách, giải pháp phát triển sản xuất NNHC trên địa bàn tỉnh, Chi cục TT-BVTV tỉnh đã chủ động phối, kết hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách, giải pháp nhằm phát triển sản xuất NNHC, cụ thể là:

Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai 04 đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh có liên quan đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ, với tổng kinh phí thực hiện trên 4.5 tỷ đồng chủ yếu là hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất NNHC.

Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Tạp chí Hữu cơ Việt Nam, Báo Nông nghiệp Việt Nam... tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các mô hình điển hình trong sản xuất NNHC cơ trên địa tỉnh với trên 120 lượt tin, bài, chuyên đề.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, thị trấn tư vấn, hướng dẫn các chủ thể xây dựng dự án sản xuất hữu cơ theo danh mục dự án đã được phê duyệt để tổ chức thực hiện. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn trên địa bàn các huyện Na Hang, Sơn Dương hướng dẫn các doanh nghiệp, HTX tổ chức sản xuất chè theo đúng tiêu chuẩn hữu cơ và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho thành viên của HTX với tổng diện tích vùng nguyên liệu chè trên 64 ha.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 02 lớp đào tạo giảng viên (TOT) về sản xuất NNHC với 79 học viên là cán bộ nông nghiệp từ tỉnh đến cơ sở; phối hợp với Hội NNHC tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức 13 lớp tập huấn kiến thức NNHC, tiêu chuẩn PGS, tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam (TCVN11041) với 353 học viên. Thực hiện lồng ghép, tổ chức 12 hội nghị để tuyên truyền cơ chế, chính sách về sản xuất NNHC trên địa bàn các huyện, thành phố với trên 700 lượt người tham gia.

Phối hợp với Hội NNHC tỉnh và Hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS) hỗ trợ 02 liên nhóm (Liên nhóm hữu cơ Hàm Yên và Liên nhóm hữu cơ Yên Sơn) tổ chức sản xuất, liên kết cung ứng vật tư đầu vào, tiêu thụ sản phẩm hữu cơ cho các thành viên trong Liên nhóm và các thành viên tham gia Hệ thống PGS. Phối hợp với Hội NNHC tỉnh, Hiệp hội NNHC Việt Nam đưa nông dân của các HTX, Liên nhóm hữu cơ đi thăm quan học tập, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất hữu cơ tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Thừa Thiên Huế...

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, kết nối các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cam, chè cho các nhóm nông dân, HTX; đã kết nối với các doanh nghiệp, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch (Bác Tôm, Tâm Đạt, Hai Sương, Ba Lành... ) để tiêu thụ sản phẩm cam cho các nhóm sản xuất với giá bán ổn định từ đầu vụ đến cuối vụ. Phối hợp đưa các HTX, nhóm, liên nhóm sản xuất các sản phẩm hữu cơ (cam, chè, bưởi...) tham gia trưng bầy giới thiệu sản phẩm tại các hội nghị, hội chợ tại thành phố Tuyên Quang, Hà Nội và các thành phố lớn. Tổ chức 03 hội nghị giới thiệu sản phẩm cam hữu cơ PGS tại Hàm Yên, kết nối cung - cầu giữa nhà bán lẻ, nhà phân phối và nông dân sản xuất thăm quan vùng sản xuất cam hữu cơ tại Hàm Yên.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển NNHC

Trong thời gian tới, Chi cục TT-BVTV tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất NNHC của tỉnh, với một số trọng tâm sau:

Một là, tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về sản xuất NNHC

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về sản xuất, chế biến các sản phẩm hữu cơ; nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, người sản xuất và người tiêu dùng trong việc tuân thủ nghiêm túc quy trình sản xuất NNHC và lợi ích khi sử dụng sản phẩm NNHC. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tổ chức sản xuất hữu cơ trong vùng canh tác hữu cơ đã được UBND tỉnh công bố; đồng thời tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ. Thực hiện lồng ghép, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách về sản xuất NNHC trên địa bàn các huyện, thành phố.

Phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Hữu cơ Việt Nam xây dựng các bản tin, chuyên đề tuyên truyền sâu rộng về vai trò, hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của sản xuất NNHC; xây dựng các chuyên mục khuyến nông để hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật, cách làm hay, các hộ nông dân tiêu biểu trong sản xuất hữu cơ.

Phối hợp với Hội NNHC tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, đào tạo giảng viên về NNHC cho cán bộ khuyến nông, các doanh nghiệp, HTX, chủ trang trại trên địa bàn các huyện, thành phố để nâng cao nhận thức, mở rộng sản xuất NNHC; phối hợp với Trung tâm Dạy nghề của các huyện, thành phố tổ chức các lớp đào tạo nghề cho nông dân về sản xuất NNHC trên các cây trồng chủ lực để mở rộng sản xuất. Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện các dự án sản xuất hữu cơ theo chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh.

Hai là, tăng cường xây dựng các mô hình, áp dụng tiêu chuẩn vào sản xuất NNHC

Phối hợp với các đơn vị chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân áp dụng quy trình sản xuất, ghi chép sổ nhật ký, khắc phục, sửa lỗi sau đánh giá nội bộ, hoàn thiện hồ sơ đánh giá…; tổ chức sản xuất hữu cơ theo đúng tiêu chuẩn để đánh giá cấp chứng nhận hữu cơ; kết nối, tìm kiếm nguồn vật tư đầu vào đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ để đưa vào sản xuất.

Phối hợp thực hiện hoạt động giám sát việc áp dụng tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá NNHC và việc truy xuất hàng hóa, ghi nhãn sản phẩm hữu cơ trước khi đưa ra thị trường. Tuyên truyền, hướng dẫn thành lập các HTX, tổ sản xuất NNHC; bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, tổ chức sản xuất cho giám đốc HTX, tổ trưởng tổ hợp tác, trưởng nhóm sản xuất hữu cơ.

Phối hợp với Hội NNHC tỉnh duy trì hoạt động của Hệ thống PGS Tuyên Quang, hỗ trợ mở rộng diện tích sản xuất hữu cơ và chứng nhận đảm bảo cùng tham gia PGS cho các hộ sản xuất quy mô nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với các đơn vị liên quan tư vấn, hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041-2:2018, tiêu chuẩn PGS trên một số cây trồng như: cây rau, chè, cam, bưởi…

Ba là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất các sản phẩm hữu cơ

Phối hợp đề xuất các đề tài, dự án khoa học có tính ứng dụng cao như: Công nghệ sinh học trong sản xuất hữu cơ, nghiên cứu quy trình canh tác hữu cơ phù hợp với từng loại cây trồng, các sản phẩm phân bón sinh học, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thảo mộc. Nghiên cứu lựa chọn các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao, có khả năng chống chịu với dịch hại, phù hợp với quy trình canh tác hữu cơ và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ứng dụng công nghệ cao, nền tảng số vào quản lý quy trình sản xuất hữu cơ, sổ nhật ký điện tử, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm hữu cơ…; ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý chất lượng, tem truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý và thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm NNHC để đưa sản phẩm hữu cơ vươn xa ra thị trường các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước.

Bốn là, tăng tường hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút doanh nghiệp đầu tư thực hiện các dự án NNHC

Phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp đầu tư thực hiện các dự án sản xuất NNHC; dự án chế biến sản phẩm nông sản, đặc biệt trong chế biến sâu đối với các sản phẩm hữu cơ, nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm, hướng tới nền nông nghiệp bền vững.

Hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX đảm nhiệm tốt vai trò đầu mối trong sản xuất theo chuỗi từ dịch vụ đầu vào, bảo quản, sơ chế, chế biến và tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm hữu cơ.

Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Kết nối đưa sản phẩm NNHC vào các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, lên sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước và quốc tế. Phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp tiêu thụ, đưa các đoàn doanh nghiệp đi thăm vườn, cơ sở sản xuất để đàm phán, tiêu thụ sản phẩm hữu cơ. Tăng cường giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tỉnh Tuyên Quang tìm hiểu cơ hội đầu tư, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, HTX của tỉnh để tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm NNHC./.

Trần Hải Tuyên - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Tuyên Quang

Từ khóa:

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Chi cục Trồng trọt và BVTV phát huy vai trò tham mưu, đề xuất phát triển sản xuất NNHC trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Chuẩn hóa nông sản để rộng đường xuất khẩu

Chuẩn hóa nông sản để rộng đường xuất khẩu

Thời gian qua, một số HTX, doanh nghiệp ở huyện Châu Đức đã chú trọng xây dựng, mở rộng vùng…

Tuyên Quang: Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc áp dụng tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang: Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc áp dụng tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang, một tỉnh nằm ở vùng Trung du miền núi phía Bắc, có nhiều tiềm năng, lợi thế phát…

Hiệu quả thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hiệu quả thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thực hiện Kế hoạch số số 282/KH-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát…

Vĩnh Phúc có đầy đủ tiềm năng, lợi thế phát triển Nông nghiệp Hữu cơ

Vĩnh Phúc có đầy đủ tiềm năng, lợi thế phát triển Nông nghiệp Hữu cơ

Với những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, xã hội, vị trí địa lý... Vĩnh Phúc là tỉnh có…

Nâng cao giá trị kinh tế từ vùng cam hữu cơ Hàm Yên

Nâng cao giá trị kinh tế từ vùng cam hữu cơ Hàm Yên

Là vùng cam sành đầu tiên trong cả nước sản xuất theo hướng hữu cơ sinh học, thời gian qua,…

Vĩnh Phúc: Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chuẩn hữu cơ

Vĩnh Phúc: Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chuẩn hữu cơ

Những năm gần đây, cùng với chủ trương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Vĩnh Phúc…

Định danh “hạt ngọc” xanh trên toàn cầu

Định danh “hạt ngọc” xanh trên toàn cầu

Hạt gạo Việt Nam liên tiếp đem lại tin vui cho nền kinh tế: không chỉ ngon nhất thế giới…

Thực trạng việc áp dụng tiêu chuẩn, chứng nhận tiêu chuẩn và quy trình kỹ thuật hữu cơ tại tỉnh Tuyên Quang

Thực trạng việc áp dụng tiêu chuẩn, chứng nhận tiêu chuẩn và quy trình kỹ thuật hữu cơ tại tỉnh Tuyên Quang

Trong thời đại hiện nay, vấn đề bảo vệ môi trường và sức khỏe con người ngày càng được quan…

Hải Phòng quy hoạch 97 vùng sản xuất hữu cơ, diện tích gần 1.000ha

Hải Phòng quy hoạch 97 vùng sản xuất hữu cơ, diện tích gần 1.000ha

Định hướng đến năm 2030, Hải Phòng sẽ có 97 vùng sản xuất lúa, rau và cây ăn quả hữu…

Nuôi gà bản địa hướng Hữu cơ: Người khoẻ, môi trường khoẻ, kinh tế khoẻ

Nuôi gà bản địa hướng Hữu cơ: Người khoẻ, môi trường khoẻ, kinh tế khoẻ

Dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2022-2024 “Chăn nuôi gà thịt bản địa hướng theo hữu cơ và…

Tin mới cập nhật

Nói không với bao bì thuốc bảo vệ thực vật và đốt rơm rạ trên đồng ruộng

Nói không với bao bì thuốc bảo vệ thực vật và đốt rơm rạ trên đồng ruộng

Sáng 9/12 tại xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với UBND huyện Phong Điền…

Chuẩn hóa nông sản để rộng đường xuất khẩu

Chuẩn hóa nông sản để rộng đường xuất khẩu

Thời gian qua, một số HTX, doanh nghiệp ở huyện Châu Đức đã chú trọng xây dựng, mở rộng vùng…

Hội nghị BCH Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam lần thứ 2, khoá III: Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, đổi mới hoạt động

Hội nghị BCH Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam lần thứ 2, khoá III: Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, đổi mới hoạt động

Sáng 9/11/2023 tại Hà Nội, Hội nghị BCH Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) lần thứ 2,…

Nông dân hào hứng chuyển đổi số, gắn chip điện tử trên cây để truy xuất nguồn gốc sầu riêng

Nông dân hào hứng chuyển đổi số, gắn chip điện tử trên cây để truy xuất nguồn gốc sầu riêng

Từ khi sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, giá sầu riêng luôn ở mức cao, các…

Supe Lâm Thao luôn quan tâm, chăm sóc sức khỏe người lao động

Supe Lâm Thao luôn quan tâm, chăm sóc sức khỏe người lao động

Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao ngoài đảm bảo đời sống vật chất cho…

Supe Lâm Thao là 1 trong 33 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ

Supe Lâm Thao là 1 trong 33 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ

Nhân ngày doanh nhân Việt Nam, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao vinh dự…

Supe Lâm Thao thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế

Supe Lâm Thao thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế

Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã vinh dự nhận bằng khen của Cục…

 Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân

Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân

Đồng hành với nông dân, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Vân Hồ đã bám sát…

Tuyên Quang: Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc áp dụng tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang: Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc áp dụng tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang, một tỉnh nằm ở vùng Trung du miền núi phía Bắc, có nhiều tiềm năng, lợi thế phát…

IFOAM châu Âu kiên quyết phản đối Kỹ thuật gen mới trong sản xuất Hữu cơ

IFOAM châu Âu kiên quyết phản đối Kỹ thuật gen mới trong sản xuất Hữu cơ

Một lần nữa IFOAM châu Âu lên tiếng yêu cầu các thành viên của Nghị viện châu Âu (MEP) và…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang là tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc nước ta, có diện tích khoảng 5.870 km²…

Thái Nguyên: Khai mạc Mùa du lịch 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”

Thái Nguyên: Khai mạc Mùa du lịch 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”

Tối 11/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức chương trình khai…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên: Nông nghiệp hữu cơ được ưu tiên số một

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên: Nông nghiệp hữu cơ được ưu tiên số một

Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên mong muốn có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, tư vấn đào tạo,…

Phân bón Bình Điền 2 Phong
Quảng cáo slide danh mục tin