VIDEO CLIP

Chỉ số tia cực tím tại nhiều thành phố ở mức nguy cơ gây hại rất cao

24/10/21

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/10, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tại các thành phố Nha Trang (Khánh Hoà), TP Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và thành phố Cà Mau (Cà Mau) ở mức nguy cơ gây hại rất cao.

Tag: Thời sự , Thiên Tùng , Tạp chí hữu cơ Việt Nam , Tạp chí Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , thành phố Nha Trang , TP Hồ Chí Minh , thành phố Cần Thơ , thành phố Cà Mau , Chỉ số tia cực tím

Video mới nhất