VIDEO CLIP

Cung cấp rau an toàn đến bếp ăn nhà trường

13/12/22

Đưa rau an toàn từ chính những mảnh vườn của người dân để cung cấp cho bếp ăn nhà trường. Đây là cách làm lồng ghép của huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang với tiêu chí vừa giúp người dân cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế nông hộ vừa đảm bảo nguồn cung ứng thực phẩm sạch cho các nhà trường.

Tag: huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang , cải tạo vườn tạp , phát triển kinh tế nông hộ , ứng thực phẩm sạch , nhà trường

Video mới nhất