VIDEO CLIP

Đảm bảo sản xuất, nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết

20/01/22

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản theo dõi sát tình hình cung, cầu lương thực, thực phẩm thiết yếu trong dịp Tết để có biện pháp can thiệp kịp thời không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá; đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Trung tâm Khuyến nông Quốc gia , Sản xuất nông nghiệp hữu cơ , nông nghiệp hữu cơ , Bộ NN-PTNT , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Tạp chí hữu cơ Việt Nam , Tạp chí hữu cơ , Tạp chí Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. , Hi , Tạp , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 , Cục Chế biến , rét lạnh

Video mới nhất