VIDEO CLIP

Đăng ký hỗ trợ gói 38 nghìn tỷ đồng trên ứng dụng VssID

07/10/21

BHXH Việt Nam vừa nâng cấp ứng dụng VssID - BHXH số, trong đó bổ sung thêm chức năng dịch vụ hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 116 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Tag: Thời sự , BHXH Việt Nam , ứng dụng VssID , Hỗ trợ COVID-19 , Nghị quyết 116

Video mới nhất