VIDEO CLIP

Diễn đàn Chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 2021

17/09/21

Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam đồng tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 2021 với chủ đề: “Bắt kịp các xu thế thị trường, phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch và hậu đại dịch Covid-19”

Tag: Thời sự , Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn , Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Chuyển đổi số

Video mới nhất