VIDEO CLIP

Diễn đàn quốc tế về nông nghiệp hữu cơ tại Hà Nội

08/08/19

Hơn 400 đại biểu sẽ tham gia diễn đàn nông nghiệp hữu cơ tổ chức ngày 15-16/12 tại Hà Nội. Diễn đàn quốc tế "Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam - Phát triển và hội nhập" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và Tập đoàn

Tag: