VIDEO CLIP

Gần 8.000 ha lúa bị đổ ngã do mưa lớn tại Thừa Thiên – Huế

05/05/22

Mưa lớn bất thường những ngày đầu tháng 5/2022, khiến hàng ngàn diện tích lúa Đông Xuân sắp thu hoạch tại tỉnh Thừa Thiên – Huế bị ảnh hưởng và đổ ngã, nguy cơ mất trắng. Ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tích cực triển khai các giải pháp tiêu úng, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , tỉnh Thừa Thiên – Huế , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Rau quả Việt Nam , Mưa lớn bất thường , lúa Đông Xuân , tỉnh Thừa Thiên – Huế , Ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế , nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế , chế tối đa thiệt hại , HIỆP , Hiệp , Bô Nông nghiệp phát triển nông thôn

Video mới nhất