VIDEO CLIP

Giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số

20/12/22

Việc trao phương tiện sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đã được nhiều địa phương triển khai từ nhiều năm qua.

Tag: đồng bào dân tộc thiểu số , làm giàu chính đáng , hỗ trợ đào tạo nghề , dân tộc Khmer

Video mới nhất