VIDEO CLIP

Hà Nội cấp lại giấy đi đường cho 3 nhóm đối tượng

05/09/21

Công an thành phố Hà Nội đã chính thức thông báo về đối tượng, trình tự, thủ tục duyệt, cấp giấy đi đường có mã nhận diện, thẻ đi mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng 1.

Tag: Thời sự , Giấy đi đường , Công an thành phố Hà Nội , Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố

Video mới nhất