VIDEO CLIP

Hà Nội không còn địa bàn nào ở vùng cam và vùng đỏ

12/02/22

UBND thành phố Hà Nội mới có thông báo cập nhật đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. So với tuần trước, thành phố đã không còn xã, phường, thị trấn nào ở vùng cam và vùng đỏ.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , UBND thành phố , Sở Công Thương thành phố Hà Nội , Công an thành phố Hà Nội , Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội , thành phố Hà Nội , thành phố Hà Nội , dịch Covid-19 , hà nội , thành phố Hà Nội , dịch Covid-19

Video mới nhất