VIDEO CLIP

Hội thảo khoa học “Đất khỏe - Cây trồng khỏe”: Quản lý xây dựng cân đối, hợp lý và tiết kiệm trong canh tác lúa

24/07/23

Đài PT&TH Kiên Giang phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Phân bón Bình Điền II, thương hiệu 2Phong và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thảo "Đất khỏe cây trồng khỏe" với chủ đề "Quản lý xây dựng cân đối, hợp lý và tiết kiệm trong canh tác lúa, thích ứng với biến đổi khí hậu" tại Kiên Giang.

Tag: Đất khỏe - Cây trồng khỏe

Video mới nhất