VIDEO CLIP

Khai thác thủy sản ước đạt gần 4.800 tỷ đồng ở Nghệ An

28/12/22

Trong năm, nhiều tàu cá công suất lớn ở huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai đánh bắt được nhiều hải sản có giá trị, thu lãi hàng trăm triệu đồng/chuyến.

Tag: đánh bắt được nhiều hải sản , khai thác thuỷ sản , tỉnh Nghệ An , huyện Quỳnh Lưu

Video mới nhất