VIDEO CLIP

Kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết

16/01/23

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 02 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Tag: cường công tác quản lý , kiểm soát giết mổ động vật , an toàn dịch bệnh , cơ sở giết mổ động vật

Video mới nhất