VIDEO CLIP

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

29/01/22

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, sáng 29/1, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Cao Bằng , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Thủ tướng Chính phủ , Chính phủ , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam , Tạp chí hữu cơ Việt Nam , Tạp chí hữu cơ , Tạp chí Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , Hiệp , Tạp , Đảng Cộng sản Việt Nam , Đoàn đại biểu Ban Chấp hành , Tổ quốc Việt Nam , Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh , Chính phủ , Quốc hội,

Video mới nhất