VIDEO CLIP

Lào Cai tổ chức Tuần lễ quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm năm 2022

11/12/22

Tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Tuần lễ quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm năm 2022 tại huyện Bảo Thắng. Đây là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Tag: Tuần lễ quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm năm 2022 , sản phẩm thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia , phát triển kinh tế - xã hộ , vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Video mới nhất