VIDEO CLIP

Lập vùng xanh tiêu thụ nông sản

17/08/21

Bộ NN-PTNT yêu cầu thiết lập các vùng đệm để tập kết hàng hoá, xây dựng “luồng xanh”, “vùng xanh” cho nông sản để không đứt gãy chuỗi cung ứng, cần thiết lập các vùng đệm để tập kết hàng hoá cho nông sản, đặc biệt với nông sản có sản lượng lớn, thời vụ...

Tag:

Video mới nhất