VIDEO CLIP

Nhiều diện tích khu vực Bắc Bộ đã có nước cho gieo cấy

07/01/22

Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến 16 giờ ngày 5/1, các đia phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 đạt hơn 57.000 ha, tương đương 11,3%.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Tổng cục Thủy lợi, , TA , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Video mới nhất