VIDEO CLIP

Nông nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển công nghệ sinh học và thân thiện môi trường

07/09/21

Ngày 6/9, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã đến thăm Trung tâm nghiên cứu BIOMIN ở Tulln, gần thủ đô Viên. Tại đây, thông qua trao đổi của BIOMIN cho thấy trình độ phát triển công nghệ sinh học của thế giới đã tiến xa.

Tag: Thời sự , Thành phố Hồ Chí Minh , Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan , Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn , Quốc hội Việt Nam , BIOMIN

Video mới nhất