VIDEO CLIP

Phân bón 2Phong giúp nông dân giảm một nửa lượng phân bón nhưng vẫn cho năng suất gần 9 tấn/ha

15/05/23

Nhờ sử dụng phân bón 2Phong, nông dân thay vì phải bón từ 3 tới 4 lần với lượng bón hơn 500 kg/ha cho vụ lúa giờ chỉ cần phải bón 2 lần với lượng 250kg/ha, nhưng vẫn đạt năng suất rất cao với 8,7 tấn lúa/ha.

Tag: phân bón 2Phong

Video mới nhất