VIDEO CLIP

Phát triển HTX nông nghiệp trong bối cảnh mớI

27/04/22

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận - Thực tiễn về phát triển nông nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh mới” với mục đích cung cấp thêm luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chủ trương mới về kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hội đồng Lý luận Trung ương , Học viện Nông nghiệp Việt Nam , Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận , Một số vấn đề lý luận - Thực tiễn về phát triển nông nghiệp ở Việt Nam , HIỆP

Video mới nhất