VIDEO CLIP

Phiên họp thứ 13 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

26/08/21

Sáng 26/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã họp Phiên thứ 13 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Đề án: “Đổi mới và hoàn thiện cơ

Tag: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc , Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương , Trưởng ban Nội chính Trung ương

Video mới nhất