VIDEO CLIP

Phú Yên hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại do thiên tai

06/04/22

Trước những thiệt hại của nhân dân do thiên tai bất thường xảy ra vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên đã sử dụng kinh phí từ Quỹ cứu trợ để hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình bị thiệt hại nặn

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Tạp chí hữu cơ Việt Nam , Tạp chí hữu cơ , Tạp chí Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên , Quỹ cứu trợ , HIỆP , Hiệp , Tạp

Video mới nhất