VIDEO CLIP

Quy trình canh tác đặc biệt tại ruộng lúa hữu cơ bãi rươi

16/06/23

Tại vùng nước lợ, gần cửa biển mới trồng được lúa hữu cơ bãi rươi, vì thế quy trình canh tác hết sức đặc biệt và nghiêm ngặt. (Theo TH Hải Dương)

Tag:

Video mới nhất