VIDEO CLIP

Sức sống mới nơi huyện đảo Trường Sa

04/05/22

Huyện đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Hôm nay, Sau 47 năm xây dựng và phát triển, huyện đảo nơi đầu sóng ngọn gió đang mang trong mình diện mạo mới, đời sống của nhân dân, cán bộ chiến sĩ ngày càng tốt hơn.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38 , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Rau quả Việt Nam , Huyện đảo Trường Sa , Tổ quốc. , HIỆP , Hiệp

Video mới nhất