VIDEO CLIP

Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch COVID-19

17/10/21

Sáng 17/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo quốc gia với Ban Chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố để đánh giá kết quả bước đầu công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt thứ 4 và bàn các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Dự họp tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ có các thành viên Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các Phó thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch Quốc hội; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Dự họp tại các điểm cầu ở các địa phương có Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và các sở, ngành liên quan.

Tag: Thời sự , Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng , Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính , Phó thủ tướng Chính phủ , Phó chủ tịch Quốc hội , Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Video mới nhất