VIDEO CLIP

Thừa Thiên – Huế phát triển vùng trồng cam hữu cơ, bền vững

09/10/21

Xác định cây cam là cây trồng chủ lực, thời gian qua huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có nhiều chính sách ưu tiên trong quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh sản xuất theo hướng VietGAP và hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập và đời sống cho đồng bào nơi đây.

Tag: Thời sự , cây cam là cây trồng chủ lực , tỉnh Thừa Thiên – Huế , huyện Nam Đông , cam hữu cơ

Video mới nhất