14:09 12/09/22 Print

Thúc đẩy tri thức hóa nông dân

Tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII năm 2022, các chuyên gia cho rằng, cần nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ của người nông dân, nhất là trình độ theo hướng “tri thức hóa nông dân”.

Nông dân đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, nông nghiệp nước ta đã phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất; cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch tích cực, tăng tỉ trọng kinh tế công nghiệp và dịch vụ.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Mai Chiến

Có được kết quả trên là nhờ sự đóng góp rất quan trọng của nông dân, HTX, doanh nghiệp do hội viên, nông dân làm chủ do tổ chức Hội Nông dân chủ trì phát động và tham gia vận động, hướng dẫn. Trong đó, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã thu hút hàng triệu lượt hội viên, nông dân tham gia.

Theo ông Đoàn, trong số 10,2 triệu hộ hội viên, nông dân của cả nước, hiện nay có hơn 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp. Họ chính là lực lượng nòng cốt, nền tảng quan trọng thúc đẩy xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và hơn nữa là thực hiện mục tiêu tri thức hoá nông dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hành động quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, nông nghiệp, nông thôn nước ta sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Đảng, gần 3 năm tập trung cao độ ứng phó với đại dịch Covid-19 tiếp tục khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế quốc dân.

“Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã chứng tỏ được tiềm lực mạnh mẽ, đóng góp to lớn vào tiến trình đổi mới đất nước hội nhập và phát triển đất nước. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta bộc lộ rõ hơn những khó khăn, bất cập, thách thức, trong đó có tư duy, trình độ, kinh nghiệm sản xuất, mức độ, trình độ tham gia thị trường; tham gia chuỗi liên kết, cung ứng toàn cầu của người nông dân. Bên cạnh đó, quá trình xây dựng nông thôn mới dù đã đạt được những kết quả, thành tựu rất đáng phấn khởi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức”, ông Đoàn chia sẻ.

Ông Đoàn cho rằng, để tiếp tục xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vấn đề đặt ra ở đây là yếu tố con người. Người nông dân phải có tư duy, trình độ nhận thức, vốn hiểu biết tương đương để làm chủ và đảm nhận vai trò chủ thể của mình trong xây dựng, hưởng thụ, giữ gìn thành quả nông thôn mới.

Chia sẻ với các đại biểu tại Diễn đàn, bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Trưởng Ban Kinh tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho hay, những nông dân chuyên nghiệp đã trở thành đầu tàu dẫn dắt các lớp nông dân khác vươn lên làm giàu, nắm bắt công nghệ, góp phần giải phóng sức lao động, từng bước nâng cao năng suất lao động của khu vực nông thôn.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, xuất khẩu nông sản, gia tăng giá trị, là trụ đỡ của nền kinh tế; góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nông dân; đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn, bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia.

Tuy nhiên, theo bà Hoa chúng ta đang gặp phải những hạn chế khiến phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi còn nhiều vướng mắc như: Nông dân trông chờ, ỷ lại, chưa tích cực thi đua sản xuất. Một số nơi Hội Nông dân chưa thật sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, chưa có nhiều giải pháp, cách làm cụ thể; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện của một bộ phận cán bộ Hội còn yếu, thiếu tâm huyết, trách nhiệm, làm việc còn hành chính, thụ động nên kết quả chung của phong trào có mặt còn hạn chế.

“Chúng ta cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân gắn sản xuất với thị trường đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập; đào tạo người nông dân thành người chuyên nghiệp; tăng cường liên kết hợp tác, dịch vụ hỗ trợ cho nông dân nhằm phát triển toàn diện phong trào ở các địa bàn; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn”, bà Hoa thổ lộ.

Trí thức hóa nông dân

Trước khi trình bày bài tham luận, ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ NN-PTNT) đặt câu hỏi “Tại sao phải đặt vấn đề tri thức hóa nông dân trong lúc này?”.

Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ NN-PTNT) trình bày bài tham luận. Ảnh: Mai Chiến

Theo ông Thịnh, hiện nay chất lượng lao động nông nghiệp của chúng ta đang suy giảm; lao động nông nghiệp chỉ còn 17,7 triệu người (chiếm khoảng 32,8% tổng lao động cả nước).Tỷ lệ này tiếp tục giảm trong giai đoạn tới, nhưng quan trọng là cùng với sự “khan hiếm” lao động thì chất lượng lao động cũng suy giảm do hiện tượng già hóa dân số và tình trạng đô thị hóa đã “hút” nguồn nhân lực trẻ, khỏe từ nông thôn ra thành thị, dẫn đến tình trạng lao động ở lại nông thôn chủ yếu là những người trên hoặc dưới độ tuổi lao động.

“Điều này làm sâu thêm những lỗ hổng về đội ngũ nhân lực ngành nông nghiệp ở khu vực nông thôn vốn hạn chế hơn…”, ông Thịnh nói.

Ông Thịnh thông tin, năng suất lao động (thu nhập) người dân nông thôn còn thấp, bình quân đạt 42 triệu/người/năm; tỷ lệ lao động được đào tạo nghề nông nghiệp còn thấp so với tổng lao động nông nghiệp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo mới đạt 24%, trong đó có 4,6% có bằng cấp chứng chỉ.

Giai đoạn 2010 - 2020, thực hiện Đề án 1956, đào tạo nghề nông nghiệp được 2,84/3,0 triệu lao động nông thôn (đạt 94,67% kế hoạch đề ra). Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề nông nghiệp thời gian qua cũng bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế như chất lượng lao động ngành nông nghiệp hiện nay còn thấp so với các ngành kinh tế khác, cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn không còn phù hợp với yêu cầu hiện nay… Kinh phí hỗ trợ theo nhóm đối tượng học nghề không phù hợp cho đào tạo nghề nông nghiệp.

Ngoài ra, chưa có hành lang pháp lý và chính sách khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tuyển dụng, sử dụng, trả tiền lương, tiền công theo kỹ năng và năng lực hành nghề của người lao động. Mạng lưới cơ sở đào tạo nghề nông nghiệp chưa gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở một số vùng, địa phương và yêu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ông Thịnh nhấn mạnh: Nông nghiệp đang trở thành ngành kinh doanh hiện đại, thay vì chỉ dựa trên kinh nghiệm. Đây là lý do thứ 2 khiến chúng ta phải hỗ trợ để trang bị thêm kiến thức cho người nông dân.

Bên cạnh đó, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, biến động thị trường, biến chuyển xu thế tiêu dùng là những yếu tố tác động không nhỏ đến người sản xuất nông nghiệp. Đây là những thách thức lớn đối với ngành nông nghiệp và đội ngũ nông dân. Trong bối cảnh đó, mỗi người dân, trong đó có những người sản xuất nông nghiệp phải cập nhật tri thức mới, kỹ năng mới, để làm giàu trí tuệ của mình, để nghĩ sâu hơn, nhìn xa hơn, trông rộng hơn.

“Không phải chỉ có Việt nam bây giờ mới quan tâm đến tri thức hóa nông dân mà nhiều nước trong khu vực và thế giới thông quan các chương trình, dự án với các tên gọi, cách làm khác nhau đều đang đào tạo, xây dựng một đội ngũ nông dân mới, người sản xuất có đủ năng lực, tri thức sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

Điển hình như Nhật Bản họ đã có Chương trình đào tạo nông nghiệp tự chọn ngay từ cấp 2, toàn thời gian ở cấp 3 và chuyên sâu hơn ở bậc cao đẳng, đại học. Hàn Quốc có Chương trình 100 nông dân xuất sắc, khuyến khích làn sóng thanh niên di cư ngược từ thành thị về nông thôn làm nông dân khởi nghiệp, khuyến khích nông dân tham gia phát triển trang trại thông minh…”, ông Thịnh bộc bạch.

Ông Thịnh cho rẳng, chúng ta cần tri thức hóa người nông dân, nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp, quản lý sản xuất kinh doanh và hiểu biết của nông dân về các vấn đề xã hội, kinh tế nói chung và vấn đề liên quan đến ngành nông nghiệp nói riêng.

Ngoài kỹ năng nghề nghiệp, nông dân cần nâng cao kiến thức, hiểu biết, nắm rõ, cập nhật thông tin về các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế chung trên thế giới và Việt Nam, bởi mỗi biến động ở những vấn đề trên đều có tác động đến sản xuất và thương mại nông sản, liên quan thiết thực đến quyết định sản xuất, kinh doanh của họ.

Mai Chiến

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Phó Chủ nước Võ Thị Ánh Xuân: Tập trung tháo gỡ khó khăn vấn đề “tam nông”

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Bạc Liêu: Tập trung mũi nhọn vào ngành tôm

Bạc Liêu: Tập trung mũi nhọn vào ngành tôm

Tỉnh Bạc Liêu quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành trung tâm của ngành công nghiệp tôm cả nước cả…

Tháo điểm nghẽn xuất khẩu khoai lang chính ngạch cho nông dân

Tháo điểm nghẽn xuất khẩu khoai lang chính ngạch cho nông dân

Theo thông tin từ Bộ NN-PTNT, khoai lang và tổ yến là sản phẩm nông sản thứ 12, 13 xuất…

Những món ăn nổi tiếng quanh Hồ Tây được đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP 2022

Những món ăn nổi tiếng quanh Hồ Tây được đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP 2022

Sáng 15/11, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị đánh giá và phân hạng sản phẩm…

Kiểm soát chặt việc sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản

Kiểm soát chặt việc sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản

Ngày 9/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có công văn gửi Chủ tịch UBND các…

Thăm vườn rau, dâu tây cho thu nhập bạc tỷ ở huyện Cẩm Khê

Thăm vườn rau, dâu tây cho thu nhập bạc tỷ ở huyện Cẩm Khê

Phú Thọ - Phát huy lợi thế của địa phương, cùng với chủ trương khuyến khích dồn đổi, tích tụ…

Ngành nông nghiệp có cán đích 50 tỷ USD?

Ngành nông nghiệp có cán đích 50 tỷ USD?

Sản xuất nông nghiệp 9 tháng năm 2022 tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Đặc biệt, đối…

Quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa trong tiêu thụ trái cây

Quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa trong tiêu thụ trái cây

Kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022), tối ngày 6/10, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức…

Hiệu quả mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt hữu cơ

Hiệu quả mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt hữu cơ

Sở NN-PTNT Đồng Nai phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm (Thành phố Hồ Chí Minh) đã…

Phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng bền vững

Phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng bền vững

Thời gian qua, ngành nông nghiệp Thủ đô đã phối hợp với các huyện, thị xã có tiềm năng phát…

Quảng Ninh bảo tồn, phát triển nguồn gen quý trong nông nghiệp

Quảng Ninh bảo tồn, phát triển nguồn gen quý trong nông nghiệp

Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh đang triển khai Đề án khung bảo tồn nguồn gen tỉnh giai đoạn 2021-2025 nhằm…

Tin mới cập nhật

Tôn vinh các điển hình tiên tiến nông nghiệp hữu cơ toàn quốc lần thứ II

Tôn vinh các điển hình tiên tiến nông nghiệp hữu cơ toàn quốc lần thứ II

Sáng ngày 26/11, tại Hà Nội, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 10…

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập VOAA và tôn vinh điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ toàn quốc

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập VOAA và tôn vinh điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ toàn quốc

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam và Lễ tôn vinh các…

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Nông nghiệp hữu cơ là xu thế của tương lai

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Nông nghiệp hữu cơ là xu thế của tương lai

Nông nghiệp hữu cơ (NNHC) đang là xu hướng phát triển tất yếu của thế giới hiện nay, bởi phương…

10 năm Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam: Dấu mốc lịch sử

10 năm Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam: Dấu mốc lịch sử

Với 10 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam luôn là cầu nối,…

Hệ thống đảm bảo cùng tham gia – PGS (bài 3): Điều kiện nào để nông dân được cấp chứng nhận PGS?

Hệ thống đảm bảo cùng tham gia – PGS (bài 3): Điều kiện nào để nông dân được cấp chứng nhận PGS?

PGS là gì, PGS ra đời trong hoàn cảnh nào…, để hiểu rõ hơn về cụm từ “PGS”, Tạp chí…

Bưởi đỏ lần đầu xuất khẩu sang Vương quốc Anh

Bưởi đỏ lần đầu xuất khẩu sang Vương quốc Anh

Chiều 24/11, Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc phối hợp với Sở NN-PTNT Hòa Bình và Công ty CP…

4 Khuyến nghị của EC tháo gỡ 'thẻ vàng' IUU

4 Khuyến nghị của EC tháo gỡ 'thẻ vàng' IUU

Bộ NN&PTNT vừa báo cáo Chính phủ về kết quả làm việc với EC về tình hình chống khai thác…

Bạc Liêu: Tập trung mũi nhọn vào ngành tôm

Bạc Liêu: Tập trung mũi nhọn vào ngành tôm

Tỉnh Bạc Liêu quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành trung tâm của ngành công nghiệp tôm cả nước cả…

Ngày mai sẽ tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam

Ngày mai sẽ tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam

Ngày mai 26/11/2022, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành…

Mở cửa thị trường nông sản sang một số nước thành công

Mở cửa thị trường nông sản sang một số nước thành công

Cục Bảo vệ thực vật vừa công bố hoàn thành mở cửa thị trường Nhật Bản cho nhãn, thị trường…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc vừa ghi nhận một người đàn ông dương tính với ARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với vợ là…

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cũng đưa ra cảnh báo thu hồi các sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty…

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Công an thị trấn Tam Đảo giải quyết đơn tố cáo của công dân về hành vi có dấu hiệu…

Quảng cáo slide danh mục tin