VIDEO CLIP

Trải nghiệm sắc màu chợ phiên vùng ca

27/04/22

Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và Ngày Quốc tế lao động 1-5, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam , Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam , Nhân kỷ niệm 47 , 30/4/1975-30/4/2022 , Ngày Quốc tế lao động 1-5 , Làng Văn hóa - Du lịch , Du lịch các dân tộc Việt Nam , HIỆP , Ngày Giải phóng miền Nam

Video mới nhất