VIDEO CLIP

Triển khai công tác quy hoạch cán bộ

26/01/22

Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Ban Tổ chức Trung ương , triển khai Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị , Trưởng Ban Tổ chức Trung ương , Ủy viên Trung ương Đảng , Hiệp

Video mới nhất