VIDEO CLIP

Xuất khẩu phân bón cao kỷ lục

31/01/22

Theo Tổng cục Hải quan, trong năm 2021, nước ta xuất khẩu trên 1,35 triệu tấn phân bón, thu về trên 559 triệu USD, tăng hơn 16% về khối lượng, tăng 64,2% về kim ngạch so với năm 2020. Như vậy, xuất khẩu phân bón trong năm ngoái đã đạt mức cao kỷ lục về lượng từ trước tới nay.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Bộ NN-PTNT , Bộ NN&PTNT , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Tạp chí hữu cơ Việt Nam , Tạp chí hữu cơ , Tạp chí Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , Giá cả phân bón , Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền , Bộ , Hiệp , Tạp , Tổng cục Hải quan , phân bón

Video mới nhất