12:10 04/10/21 Print

'Đảng ta có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn chặn được'

“Đảng ta có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn chặn được” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định như vậy tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng diễn ra sáng 3-2 tại Hà Nội.

Đảng ta có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn chặn được - Ảnh 1.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, sáng 3-2.

Sáng 3-2, lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2020) được tổ chức trọng thể, trang nghiêm tại Trung tâm hội nghị quốc gia với sự tham dự của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều quan chức cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các mẹ Việt Nam anh hùng, học sinh, sinh viên…

Trong bài diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Lịch sử 90 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, đã tạo nên nhiều kỳ tích. Đảng được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, được sự tin cậy của nhân dân. Từ đó khẳng định chân lý không tổ chức nào ngoài Đảng có đủ uy tín để lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này qua thắng lợi khác.

Đảng ta có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn chặn được - Ảnh 2.

Màn hát múa chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, yêu nước và giữ nước, bảo vệ chủ quyền là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta. Chính vì thế nhân dân ta liên tiếp vùng lên đấu tranh, bằng nhiều con đường, nhiều khuynh hướng, rất kiên cường, đầy tâm huyết, chịu nhiều hi sinh.

Năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường mới cho sự nghiệp cứu nước. Người đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn - con đường đấu tranh vô sản. Người truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. 

Ngày 3-2-1930, hội nghị hợp nhất các Đảng họp tại Hong Kong - Trung Quốc dưới sự chủ trì của Bác Hồ và quyết định sáp nhập các Đảng lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam. "Đảng ra đời là kết thân của các tổ chức, giai cấp, và xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam" - Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu.

Tại lễ kỷ niệm, trong bài diễn văn của mình, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đã ôn lại các dấu mốc lịch sử, đánh dấu sự lãnh đạo đúng đắn và tài tình của Đảng. Từ cao trào cách mạng Xô Viết - Nghệ Tĩnh cho đến cách mạng mùa thu tháng tám 1945.

Sau khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, phải đương đầu với giặc đói, giặc dốt nhưng Đảng đã lãnh đạo vượt qua, xây dựng chính quyền non trẻ chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp. Đảng lãnh đạo đánh thắng nhiều chiến dịch như Điện Biên Phủ…

Từ 1954 - 1975 đất nước bị chia cắt 2 miền. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam thì "thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước". Quân và dân ta đã đánh thắng mọi chiến dịch để thu giang sơn thành một mối 30-4-1975.

Sau ngày thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân ta vừa xây dựng đất nước, vừa bảo vệ biên giới, vừa làm nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ Campuchia.

Đặc biệt, hơn 30 năm qua, từ năm 1986, Đảng đã đổi mới từng phần, trong đó có đổi mới tư duy để hình thành đổi mới đất nước, đánh dấu bước ngoặt cho công cuộc đổi mới của Việt Nam, mở ra thời kỳ mới cho sự phát triển đất nước…

Đảng ta có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn chặn được - Ảnh 3.

Màn hát múa chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, nhưng Việt Nam vẫn kiên định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết để xây dựng, phát triển đất nước. Đảng luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, xây dựng pháp quyền do dân, vì dân. Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế.

"Đảng không phiến diện, duy ý chí nhảy từ cực nọ sang cực kia. Từ đất nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp và Việt Nam đã vươn lên là nước phát triển có mức thu nhập trung bình, khối đại đoàn kết không ngừng được củng cố, an ninh được giữ vững, vị thế trên trường quốc tế không ngừng được nâng lên. 

Việt Nam có gần 100 triệu người, thu nhập bình quân đạt 2.800 USD/người. Việt Nam đã, đang tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế. Mới đây lần thứ 2 Việt Nam được bầu với số phiếu cao vào Ủy viên thường trực Hội đồng Liên Hiệp Quốc" - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đảng ta có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn chặn được - Ảnh 4.

Màn hát múa chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng

Kết thúc bài phát biểu 30 phút, Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, 90 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo của Đảng đã tạo nên nhiều kỳ tích. Đảng được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, được sự tin cậy của nhân dân. Từ đó khẳng định chân lý không tổ chức nào ngoài Đảng có đủ uy tín để lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này qua thắng lợi khác.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng truyền thống mà Đảng, nhân dân cần phải giữ là trung thành, kiên định với xây dựng chủ nghĩa xã hội; trung thành với lợi ích vô hạn của dân tộc; truyền thống giữ vững độc lập chủ quyền; truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, lấy quyền lợi của dân nhân làm máu thịt; nguyên tắc tập trung phê bình, tình thương yêu đồng chí; đó là quan hệ với các tổ chức quốc tế…

Hiện nay, toàn Đảng toàn dân toàn quân thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập vì mục tiêu dân giàu nước mạnh…Và đây là cuộc chiến cực kỳ khó khăn phức tạp, bên cạnh thuận lợi, khó khăn, thời cơ thì chúng ta cũng có nhiều thách thức nên đòi hỏi toàn dân toàn quân đoàn kết, trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Đảng ta phải ra sức xây dựng chỉnh đốn Đảng để Đảng là đội tiên phong trong mọi cuộc cách mạng. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Phương hướng chung là tiếp tục phát huy truyền thống, phát huy tính tiên phong của Đảng. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

"Trong điều kiện Đảng cầm quyền, phát triển đất nước, mở cửa thị trường, cán bộ đảng viên có điều kiện tiếp xúc với tiền bạc, nếu cán bộ đảng viên không tích cực rèn luyện, học tập thì rất rễ sa ngã. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo: một dân tộc, một con người hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, nhưng nếu xa vào chủ nghĩa cá nhân thì sẽ mất hết. Phải xây dựng chỉnh đốn Đảng kiên quyết mạnh mẽ hơn nữa, phải đẩy lùi sự suy thoái, phải nâng cao sức chiến đấu của Đảng, coi đây là sự sống còn" - Tổng bí thư, Chủ tịch nước kết luận.

Nguồn: T/h

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá 'Đảng ta có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn chặn được'

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Xu hướng toàn cầu về thực phẩm và đồ uống hữu cơ trong thời đại mới

Xu hướng toàn cầu về thực phẩm và đồ uống hữu cơ trong thời đại mới

Chiều 30/5 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Xu hướng toàn cầu về thực phẩm và đồ uống…

Hướng đến nông nghiệp xanh, tuần hoàn

Hướng đến nông nghiệp xanh, tuần hoàn

Ngày 26-5, trong khuôn khổ Diễn đàn và Hội chợ xuất khẩu TPHCM năm 2023 đã diễn ra hội nghị…

Lộc Hà và Tập đoàn Quế Lâm thỏa thuận hợp tác phát triển nông nghiệp sạch

Lộc Hà và Tập đoàn Quế Lâm thỏa thuận hợp tác phát triển nông nghiệp sạch

Để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn, UBND huyện Lộc Hà…

Lan toả giá trị nông nghiệp hữu cơ đến cộng đồng

Lan toả giá trị nông nghiệp hữu cơ đến cộng đồng

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã được Tập đoàn Quế Lâm triển khai tại Hà Tĩnh…

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong kế hoạch phát triển kinh tế ngành nghề chủ lực

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong kế hoạch phát triển kinh tế ngành nghề chủ lực

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự…

Cần

Cần "vá" những "lỗ hổng" để khuyến khích phát triển kinh tế trang trại

Nhiều trang trại đã thực hiện liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị để ổn định tiêu thụ sản…

Hà Nội triển khai 12 mô hình lúa hướng theo hữu cơ, chất lượng cao theo tiêu chuẩn xuất khẩu

Hà Nội triển khai 12 mô hình lúa hướng theo hữu cơ, chất lượng cao theo tiêu chuẩn xuất khẩu

Vụ xuân 2023, Thủ đô triển khai 12 mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn xuất khẩu tại các…

Ngành nông nghiệp được Ấn Độ quan tâm là một môi trường kinh doanh hấp dẫn

Ngành nông nghiệp được Ấn Độ quan tâm là một môi trường kinh doanh hấp dẫn

Chiều 25/5, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức sự kiện Giao lưu Doanh…

Diễn đàn quốc tế phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao: Khơi dậy những tiềm năng

Diễn đàn quốc tế phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao: Khơi dậy những tiềm năng

“Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Tây…

Thái Nguyên: Cây chủ lục đem doanh thu hơn 10.000 tỷ đồng một năm và định hướng xây dựng thương hiệu quốc gia

Thái Nguyên: Cây chủ lục đem doanh thu hơn 10.000 tỷ đồng một năm và định hướng xây dựng thương hiệu quốc gia

Có trên 22,2 nghìn hecta chè, doanh thu sản phẩm sau chế biến đạt 10.400 tỉ đồng/năm. Cây chè của tỉnh…

Tin mới cập nhật

Mở rộng sản xuất nông nghiệp hữu cơ: Cần thêm cơ chế hỗ trợ

Mở rộng sản xuất nông nghiệp hữu cơ: Cần thêm cơ chế hỗ trợ

Hà Nội đã triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, bước đầu cho hiệu quả, vừa…

Xây dựng nền nông nghiệp xanh

Xây dựng nền nông nghiệp xanh

Thời gian qua, thành phố Lai Châu đang tập trung phát triển các mô hình rau sạch hữu cơ hay…

Ngành công nghiệp khí sinh học làm giảm ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ

Ngành công nghiệp khí sinh học làm giảm ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ

Ngành công nghiệp khí sinh học đang được coi là một giải pháp tổng thể để quản lý chất thải,…

Sản xuất nông sản an toàn: Lợi ích kép

Sản xuất nông sản an toàn: Lợi ích kép

Nắm bắt nhu cầu của thị trường, đồng thời nhận thức rõ được những lợi ích khi sản xuất nông…

Gạo hữu cơ bãi rươi Bảo Minh: Nâng tầm ngọc thực Việt

Gạo hữu cơ bãi rươi Bảo Minh: Nâng tầm ngọc thực Việt

Với hơn 27 năm đồng hành cùng bà con nông dân ở khắp mọi miền Tổ quốc, thương hiệu gạo…

Chung tay đảm bảo ATTP trong nông nghiệp

Chung tay đảm bảo ATTP trong nông nghiệp

Với đặc thù địa bàn thường xuyên đón khách du lịch, dân cư sinh sống tập trung ở những vùng…

Xu hướng toàn cầu về thực phẩm và đồ uống hữu cơ trong thời đại mới

Xu hướng toàn cầu về thực phẩm và đồ uống hữu cơ trong thời đại mới

Chiều 30/5 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Xu hướng toàn cầu về thực phẩm và đồ uống…

Chương trình OCOP nâng tầm nông sản địa phương

Chương trình OCOP nâng tầm nông sản địa phương

Đắk Nông triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP từ năm 2018. OCOP đã có sức lan…

Bình Phước: Phát triển nông nghiệp sạch ở vùng biên

Bình Phước: Phát triển nông nghiệp sạch ở vùng biên

Với quyết tâm làm giàu trên quê hương, nhiều nông dân sinh sống trên vùng biên giới huyện Bù Đốp…

Tứ Kỳ: Sẽ tổ chức hội thảo sản xuất Nông nghiệp Hữu cơ kết hợp với khai thác rươi, cáy sản xuất nông nghiệp bền vững

Tứ Kỳ: Sẽ tổ chức hội thảo sản xuất Nông nghiệp Hữu cơ kết hợp với khai thác rươi, cáy sản xuất nông nghiệp bền vững

UBND huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức chương trình hội thảo "Sản xuất nông nghiệp hữu cơ…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc vừa ghi nhận một người đàn ông dương tính với ARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với vợ là…

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cũng đưa ra cảnh báo thu hồi các sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty…

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Công an thị trấn Tam Đảo giải quyết đơn tố cáo của công dân về hành vi có dấu hiệu…

Thông báo tuyển dụng