VIDEO CLIP

821 doanh nghiệp nông nghiệp thành lập mới

17/09/21

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã thành lập mới 821 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, về vốn, bình quân mỗi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 19,7 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Tag: Thời sự , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , doanh nghiệp , doanh nghiệp nông nghiệp , thị trường

Video mới nhất