10:01 31/01/22 Print

Bắc Ninh: Hợp tác xã kiểu mới đầu tàu dẫn dắt khu vực kinh tế tập thể đi lên

Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg về Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Ninh cũng khẩn trương triển khai kế hoạch tạo dựng các mô hình HTX điểm làm đầu tàu dẫn dắt kinh tế tập thể đi lên.

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 592 đề ra thời gian thực hiện Đề án gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Lựa chọn mô hình HTX thí điểm (trong năm 2021). Giai đoạn 2: Hoàn thiện mô hình thí điểm, nhân rộng một số mô hình HTX kiểu mới đã hoàn thiện (đến ngày 30/6/2025). Giai đoạn 3: Tổng kết, đề xuất phương án nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hiệu quả (6 tháng cuối năm 2025).

Đến thời điểm này, Liên minh HTX Bắc Ninh phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương lựa chọn giới thiệu, được UBND tỉnh phê duyệt 10 HTX tiêu biểu bao gồm: HTX Chăn nuôi thủy sản Trường Mạnh (Mão Điền, Thuận Thành), HTX dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Đạo (Nghĩa Đạo, Thuận Thành), HTX Quang Tiến (Đại Đồng Thành, Thuận Thành), HTX nông nghiệp Hữu cơ Liêm Anh (Việt Đoàn, Tiên Du), HTX đồ gỗ Minh Trưởng (Bình Định, Lương Tài), HTX sản xuất rau, củ quả, nông sản an toàn Liên Ấp (Việt Đoàn, Tiên Du), HTX nuôi trồng thủy sản Minh Tiến (Trung Kênh, Lương Tài), HTX dịch vụ nông nghiệp Đức Lân (Yên Phụ, Yên Phong), HTX dịch vụ nông nghiệp Ngăm Mạc (Lãng Ngâm, Gia Bình), HTX chăn nuôi thỏ Việt Nhật (Châu Phong, Quế Võ).

Việc lựa chọn HTX dựa trên các tiêu chí: HTX hoạt động theo quy định Luật HTX năm 2012; đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển theo các mô hình được Đề án lựa chọn; có lãi liên tục trong 3 năm tài chính gần nhất; nộp đầy đủ Hồ sơ đăng ký tham gia Đề án, trong đó có Bản đánh giá HTX năm 2020 đạt loại Khá (65 điểm) trở lên theo Thông tư số 01 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngoài ra, các HTX này đều có nhiều thành viên; tích cực tham gia hoạt động cộng đồng gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; các HTX sản xuất quy mô lớn, sản phẩm chủ lực của địa phương theo hướng xuất khẩu, liên kết với doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ cao, gắn với tăng trưởng xanh.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX Tỉnh đã phối hợp với phòng tài chính kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký kinh doanh mới cho 4 HTX đã tổ chức Đại hội, nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh; hướng dẫn thủ tục, hồ sơ xây dựng mô hình HTX sản xuất liên kết gắn với tiêu thụ sản sản phẩm đối với HTX chăn nuôi thủy sản Trường Mạnh (Mão Điền, Thuận Thành) với 85 lồng cá sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh, Liên minh HTX Tỉnh trong việc cung cấp thông tin, tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của hợp tác xã; tư vấn thực hiện các thủ tục tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012; tổ chức một số lớp tập huấn, đào tạo cho các chức danh chủ chốt và cán bộ HTX. Phần lớn cán bộ HTX đã được bồi dưỡng qua các chương trình ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ. Công tác đào tạo bước đầu đạt kết quả nhất định, được các cấp ngành đánh giá cao, các HTX ghi nhận và hưởng ứng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm gian hàng sản phẩm Bún gạo hữu cơ của HTX Đầu tư và phát triển nông nghiệp Khương Huy (huyện Thuận Thành)

Theo Sở NN-PTNT tỉnh, ở giai đoạn tiếp theo, khi triển khai giải pháp hỗ trợ cụ thể, liên ngành sẽ tập trung nâng cao nội lực, sức cạnh tranh cho các HTX điểm.

Trong đó, chú trọng tập huấn kiến thức về quản trị, kinh doanh dịch vụ, thương mại; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thành viên HTX.

Đẩy mạnh các giải pháp xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm của HTX thí điểm, kết nối vào hệ thống phân phối như chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại…; tạo lập chuỗi giá trị cung ứng từ sản xuất đến tiêu dùng, góp phần quảng bá sản phẩm có chất lượng đến với các địa phương, tỉnh thành khác trong cả nước.

Hỗ trợ HTX tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuẩn hóa các quy trình để quản trị HTX hiệu quả; huy động tăng vốn sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị...

Qua đó, giúp các HTX chủ động, sáng tạo, cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác theo cơ chế thị trường. Đồng thời, tạo dựng thành công các HTX kiểu mẫu làm cơ sở nhân rộng mô hình HTX hoạt động hiệu quả, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển.

Anh Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc HTX nông nghiệp Hữu cơ Liêm Anh cho biết, việc được tham gia Đề án với sự hỗ trợ nhiều mặt, tạo ra bước tiến lớn cho HTX vượt qua khó khăn do dịch bệnh và thích ứng tốt với thị trường mới. Từ đó, thực sự trở thành điển hình để chia sẻ kinh nghiệm cho các HTX dịch vụ nông nghiệp khác trên địa bàn.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện các giải pháp phát triển KTTT sau:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về KTTT, HTX; lựa chọn, giới thiệu các mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến, tổ hợp tác, hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi... trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân tham khảo, học tập kinh nghiệm.

Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ đảm bảo theo đúng mục tiêu, hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực KTTT, HTX. Tăng cường năng lực tổ chức, điều hành, hoạt động, kinh doanh cho các HTX, các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm; từng bước mở rộng quy mô hoạt động của các HTX; khuyến khích HTX sáp nhập, hợp nhất, liên kết kinh tế với các HTX khác cùng hoạt động trên cùng lĩnh vực, ngành nghề trên nhiều địa bàn lãnh thổ khác nhau; khuyến khích các cán bộ trẻ có trình độ về làm việc trong HTX...

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về KTTT. Tiếp tục kiện toàn, ổn định bộ máy quản lý nhà nước về KTTT từ cấp tỉnh, đến cấp huyện, xã, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về KTTT.

Huy động nguồn lực xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển KTTT, HTX./.

 

Quốc Tùng 

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Mô hình 'lúa bao lợi nhuận', nông dân ấm no, HTX bền vững

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang thăm, chúc Tết phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang thăm, chúc Tết phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh

Ngày 18/1, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Bùi Văn Quang đã đến thăm chúc Tết cán bộ, chiến…

Đổi mới trong hoạt động tổ hội nghề nghiệp trồng cam theo hướng hữu cơ tại Hà Tĩnh

Đổi mới trong hoạt động tổ hội nghề nghiệp trồng cam theo hướng hữu cơ tại Hà Tĩnh

Với những lợi ích và ý nghĩa thiết thực về nông nghiệp hữu cơ, ngày 13/01 vừa qua, tại Hà…

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ ngành nông nghiệp xuất khẩu đạt 55 tỷ USD

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ ngành nông nghiệp xuất khẩu đạt 55 tỷ USD

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nông nghiệp và…

Khai mạc Hội chợ Xuân Quý Mão 2023

Khai mạc Hội chợ Xuân Quý Mão 2023

Tối ngày 12/1, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) đã tổ chức Khai…

Hải Dương: Ứng dụng khoa học và công nghệ  trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Hải Dương: Ứng dụng khoa học và công nghệ  trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương sẽ triển khai 18 nhiệm vụ khoa học và công…

Sói Biển chính thức trở thành hội viên của Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: Chung tay vì sức khỏe cộng đồng

Sói Biển chính thức trở thành hội viên của Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: Chung tay vì sức khỏe cộng đồng

Sau 9 năm gắn bó với nông nghiệp hữu cơ, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Sói Biển đã chính…

Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam hợp tác ứng dụng chế phẩm sinh học thảo mộc Anisaf trong sản xuất

Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam hợp tác ứng dụng chế phẩm sinh học thảo mộc Anisaf trong sản xuất

Theo TSKH. Hà Phúc Mịch, việc hợp tác và phát triển ứng dụng chế phẩm sinh học thảo mộc Anisaf…

Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội nông dân điểm nhiệm kỳ 2023-2028

Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội nông dân điểm nhiệm kỳ 2023-2028

Vĩnh Phúc - Nhiệm kỳ 2018-2023, công tác hội và phong trào nông dân xã Hợp Thịnh (huyện Tam Dương)…

Hà Nội: Tạo bước đột phá cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ

Hà Nội: Tạo bước đột phá cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ

Ngày 11/1, Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành NN&PTNT Hà Nội năm 2022…

Đăng ký hội viên WIN, hưởng giá Tết siêu sốc

Đăng ký hội viên WIN, hưởng giá Tết siêu sốc

Tiết kiệm 20% cho toàn bộ sản phẩm thịt mát MEATDeli và rau sạch WinEco, mua sắm hàng trăm sản…

Tin mới cập nhật

Phân bón hữu cơ lên “ngôi” (bài 2): Chuyển giao ứng dụng công nghệ Nhật Bản đến tận cơ sở

Phân bón hữu cơ lên “ngôi” (bài 2): Chuyển giao ứng dụng công nghệ Nhật Bản đến tận cơ sở

Bón phân hữu cơ giúp cây trồng đảm bảo chất dinh dưỡng; nguồn đất luôn tơi xốp, không bị bạc…

Hồ Gươm lung linh đêm hội

Hồ Gươm lung linh đêm hội

Nhiếp ảnh gia Kinh Quốc đã ghi lại Hồ Gươm lung linh đêm hội. Tháp Rùa, Cầu Thê Húc tỏa…

Hồ Gươm, Tháp Rùa linh thiêng, cổ kính dưới góc máy độc đáo của nhiếp ảnh gia Hồng Vĩnh

Hồ Gươm, Tháp Rùa linh thiêng, cổ kính dưới góc máy độc đáo của nhiếp ảnh gia Hồng Vĩnh

Với nhiều góc máy độc đáo, nhiếp ảnh gia Hồng Vĩnh đã đưa người xem tới nhiều cung bậc cảm…

Người dân đổi đời nhờ trồng đào bán dịp Tết Nguyên đán

Người dân đổi đời nhờ trồng đào bán dịp Tết Nguyên đán

Vĩnh Phúc – Người dân ở phường Tiền Châu, thành phốPhúc Yên có thu nhập ổn định hơn nhờ bán…

Làng hoa Tây Tựu vào vụ Tết Nguyên đán 2023

Làng hoa Tây Tựu vào vụ Tết Nguyên đán 2023

Hà Nội - Những ngày này, người dân làng hoa Tây Tựu đang tất bật chăm sóc các loại hoa,…

Phân bón hữu cơ lên

Phân bón hữu cơ lên "ngôi" (bài 1): Biến rác thải sinh hoạt thành phân bón hữu cơ

Nhờ "biến" rác thải sinh hoạt tại nguồn thành phân bón hữu cơ nên người dân giảm được chi phí…

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang thăm, chúc Tết phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang thăm, chúc Tết phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh

Ngày 18/1, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Bùi Văn Quang đã đến thăm chúc Tết cán bộ, chiến…

Rau hữu cơ Bác Tôm: Sạch từ ruộng đồng đến tay người tiêu dùng

Rau hữu cơ Bác Tôm: Sạch từ ruộng đồng đến tay người tiêu dùng

Quy trình trồng rau hữu cơ được Bác Tôm kiểm soát chặt chẽ, đồng thời đảm bảo vệ sinh an…

Làng cung cấp hoa lớn nhất Hà Nội khóc dở vì hoa

Làng cung cấp hoa lớn nhất Hà Nội khóc dở vì hoa "cười" sớm trước Tết

Cả một năm công sức vun trồng trông chờ vào dịp Tết của những người nông dân trồng hoa có…

Đa dạng hóa các hình thức kết nối để tiêu thụ nông sản

Đa dạng hóa các hình thức kết nối để tiêu thụ nông sản

(Hà Nội) Thủ đô đang thực hiện nhiều biện pháp để gia tăng tiêu thụ nông sản, nhất là trong…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc vừa ghi nhận một người đàn ông dương tính với ARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với vợ là…

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cũng đưa ra cảnh báo thu hồi các sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty…

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Công an thị trấn Tam Đảo giải quyết đơn tố cáo của công dân về hành vi có dấu hiệu…

Quảng cáo slide danh mục tin