VIDEO CLIP

Biến đổi khí hậu gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp

21/12/21

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang dự thảo để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025”

Tag: Thời sự , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Thủ tướng Chính phủ , Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu , Đồng bằng sông Cửu Long , hợp tác xã nông nghiệp

Video mới nhất