VIDEO CLIP

Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine Covid-19 Abdala

19/09/21

Bộ Y tế đã có quyết định về việc phê duyệt có điều kiện vaccine Abdala cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tag: Thời sự , Bộ Y tế , vaccine Abdala , dịch bệnh Covid-19 , Cục Quản lý Dược , vaccine Covid-19 Abdala , Viện Kiểm định Quốc gia , Cục Y tế Dự phòng

Video mới nhất