VIDEO CLIP

Cà Mau đặt mục tiêu giải ngân 3.400 tỷ đồng vốn đầu tư công

28/02/22

Nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các công trình, dự án đúng theo kế hoạch đề ra, nhất là tập trung đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, năm 2022

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Tạp chí hữu cơ Việt Nam , Tạp chí hữu cơ , Tạp chí Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , cà mau , Tạp , Hiệp

Video mới nhất