VIDEO CLIP

Cần nhiều hơn nữa thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh

12/09/21

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục kêu gọi các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành Giáo dục hưởng ứng chương trình “Máy tính cho em”...

Tag: Thời sự , Bộ Giáo dục và Đào tạo , Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội , Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội , Máy tính cho em , Trường THCS Dục Tú , huyện Đông Anh

Video mới nhất